Automatische incasso

U kunt de aanslag gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso als uw belastingaanslag € 90,- of hoger is. U geeft de gemeente dan toestemming om het geld van uw rekening af te schrijven.

Voor welke belastingen mogelijk?

U kunt via automatische incasso betalen voor:

  • Onroerende-zaakbelastingen
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting
  • Afvalstoffenheffing

Automatische incasso aanvragen

Vul de doorlopende machtiging digitaal in.

Met het insturen van de doorlopende machtiging gaat u akkoord met het incassoreglement van de gemeente.

Als u de machtiging binnen 2 weken na dagtekening van het aanslagbiljet instuurt, dan wordt het aanslagbedrag in 9 maandelijkse termijnen afgeschreven.

Automatische incasso stopzetten (intrekken)

De machtiging kunt u intrekken door het volledig ingevulde en ondertekende intrekkingsformulier (pdf 78 KB) in te leveren bij het BEL-kantoor of op te sturen.