Betalingsregeling

Kunt u de gemeentelijke belastingen en of vordering(en) niet op tijd betalen? Of is de betalingstermijn verstreken? Neem dan contact met op met Invordering. Wij zoeken naar een passende oplossing. Mogelijk kunt u in meerdere termijnen betalen of kort uitstel van betaling krijgen.

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt ook de looptijd van de betalingsregeling en onder welke condities u de regeling krijgt.

In principe geldt:

  • Een betalingsregeling duurt maximaal 12 maanden
  • U betaalt minimaal € 30,00 per maand

Het is niet mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen voor een belastingaanslag die via automatische incasso kan worden geïncasseerd.

Contact

Neem voor informatie contact op met Invordering van de BEL Combinatie. Dat kan via telefoonnummer 14 035.