Kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen (op bijstandsniveau)? En bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dit hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen.

Voor welke belastingen mogelijk?

Particulieren:
Als particulier kunt u kwijtschelding aanvragen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • Afvalstoffenheffing (voor het ophalen en verwerken van huisvuil)
 • Onroerendezaakbelasting (OZB, voor huiseigenaren)
 • Rioolrecht (voor de aansluiting op het riool)

Let op! Voor hondenbelasting kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Ondernemers:
Ondernemers kunnen kwijtschelding aanvragen voor hun privébelangen. Als ondernemer kunt u voor uw zakelijke gemeentelijke belastingen geen kwijtschelding aanvragen.

Bij een aanvraag voor kwijtschelding door ondernemers voor hun privébelastingen vindt er een toetsing van het inkomen en het vermogen plaats volgens het besluit Bijstandsverlening zelfstandigen 2004
Voor ondernemers is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de volgende gemeentelijke belastingen:

 • Afvalstoffenheffing (voor het ophalen en verwerken van huisvuil)
 • Onroerende zaakbelasting (OZB voor huiseigenaren)
 • Rioolrecht (voor de aansluiting op het riool)

Budgetcoach

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Misschien is een andere regeling wel mogelijk. Neem contact op met onze Budgetcoach voor een adviesgesprek.

Kwijtschelding aanvragen

Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u het kwijtscheldingsformulier digitaal invullen
Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van het aanslagbiljet.

Aanvullende informatie

 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen als de belastingaanslag op uw naam staat
 • De automatische incasso wordt tijdelijk gestopt voor de belastingaanslag waarvoor u kwijtschelding hebt aangevraagd. Indien uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen dan wordt het openstaande bedrag in het nog resterende aantal termijnen afgeschreven van uw bankrekening
 • U kunt niet opnieuw kwijtschelding aanvragen als u al een besluit over uw verzoek hebt gehad
 • Invordering van de BEL Combinatie beoordeelt uw aanvraag, gebaseerd op uw situatie zoals die is op het moment van de aanvraag. Bijvoorbeeld: U vraagt in 2019 kwijtschelding aan voor een belastingaanslag uit 2018. Dan wordt uw huidige situatie beoordeeld
 • Het gaat om het inkomen en vermogen van u, uw partner/echtgenoot of medebewoner/kostendeler
 • Heeft u een verzoek om kwijtschelding ingediend? Dan wordt uitstel van betaling verleend voor de duur van de behandeling van uw kwijtscheldingsverzoek