Precario

Precariobelasting betaalt u in Eemnes als u buizen, kabels, draden of leidingen plaatst onder, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst.

U vindt de tarieven in de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting kabels en leidingen 2021

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de heffing dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken.