Rioolheffing

De gemeente heft rioolheffing van gebruikers en eigenaren op 1 januari van het betreffende belastingjaar van de betreffende (niet-)woning. Met de opbrengst van de rioolheffing onderhoudt de gemeente het gemeentelijk rioleringsstelsel. Elk jaar worden de tarieven vastgesteld door de gemeenteraad. Wat u moet betalen vindt u terug op het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

Tarieven woning 2022

  • Indien het eigendom wordt gebruikt door een alleenstaande € 89,14
  • Indien het eigendom wordt gebruikt door 2 of meer personen € 183,18

Tarieven niet-woning 2022

  • Indien het eigendom dat wordt gebruikt een niet-woning betreft € 321,58
  • Indien het eigendom dat wordt gebruikt een agrarisch bedrijf betreft, bedraagt de belasting naast het tarief voor een- of meerpersoonshuishouden, of het tarief voor een niet-woning, bovendien € 321,58

Tarieven grootverbruik 2022

  • Bij meerverbruik vanaf 500 m³ geldt bovendien per 100 m³ een tarief van € 81,15

Bekijk de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2022 (pdf, 49,5KB)

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met de hoogte van de heffing dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken