Teruggave van belastingen

Gaat u verhuizen uit de gemeente Eemnes dan heeft u recht op ontheffing (vermindering) van de aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal hele maanden dat u niet meer in de gemeente woont. Voor de bepaling van het aantal maanden waarvoor de aanslag wordt verminderd, wordt de inschrijfdatum in de nieuwe gemeente aangehouden. De vermindering en eventuele terugbetaling gaan automatisch.

Verhuizing binnen Eemnes

Verhuist u binnen de gemeente Eemnes, dan krijgt u niets terug. U neemt de aanslagen riool- en  afvalstoffenheffing mee van uw oude adres naar uw nieuwe adres. Van deze regel wordt alleen afgeweken, indien u naar een verzorgings- of verpleegtehuis verhuist, als u inwonend wordt of als de gezinssamenstelling wijzigt van een één- naar een meerpersoonshuishouden of andersom.

Geen teruggave van OZB en rioolheffing

De aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB eigenaarsdeel) komt niet in aanmerking voor teruggave. Overigens is het gebruikelijk dat bij verkoop van de onroerende zaak de notaris de onroerende-zaakbelastingen en rioolheffing verrekent met de nieuwe eigenaar. Hier staat de gemeente volledig buiten.