Bezwaar tegen WOZ

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Let op! Een ingediend bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling van de aanslag. Uitstel van betaling moet u aanvragen, dit kan alleen schriftelijk (ter attentie van Invordering).

Digitaal bezwaar indienen

Wij vragen u om bij voorkeur bezwaar in te dienen via ons digitale bezwaarformulier
U heeft hiervoor een DigiD nodig. 

Schriftelijk bezwaar indienen

Wilt u schriftelijk bezwaar maken, geef dan duidelijk aan tegen welk aanslagnummer uw bezwaarschrift zich richt. Maakt u voor iemand anders bezwaar dan moet u van diegene een machtiging bijvoegen. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Eemnes, P/a BEL Combinatie, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes.

Uw bezwaarschrift moet aan de volgende eisen voldoen:

  • het biljetnummer van de aanslag
  • uw naam en adres
  • voor een snellere afhandeling vragen wij u ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres te vermeldende datum waarop u uw bezwaarschrift indient
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • het bezwaarschrift moet ondertekend zijn

Tegen de vastgestelde belastingtarieven kunt u geen bezwaar indienen.

Meer informatie

Team Heffen en Waarderen van de BEL Combinatie, telefoonnummer: 14 035, e-mail: belastingen@belcombinatie.nl

Pas op voor commerciële bezwaarmakers

De gemeente handelt WOZ-bezwaren het liefst snel zelf af. Wij willen voorkomen dat mensen die twijfels hebben bij de hoogte van de WOZ-waarde van hun woning in zee gaan met commerciële ‘bezwaarmakers’ die optreden namens hen. Het is overbodig en het kost de gemeente geld. Uiteindelijk draaien alle inwoners voor die kosten op.

WOZ-bureaus en makelaars e-mailen en adverteren dat zij (gratis) bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Zij hanteren slogans als: 'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!'. Dit klinkt mooi maar het leidt tot hogere kosten voor de gemeente en u als belastingbetaler. 

Deze bureaus krijgen vergoedingen als het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Zij kunnen hier wel € 650,- per bezwaar aan verdienen. Die kosten moeten worden betaald door de gemeente en worden dus opgebracht door alle inwoners. Ook de consumentenbond geeft aan op te letten bij WOZ-bureaus. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Consumentenbond

De gemeente wil zelf ook dat de WOZ-waarde op de aanslag klopt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen we deze graag aan. Neem dan contact op met Team Heffen en Waarderen van de BEL Combinatie, telefoonnummer: 14 035, e-mail: belastingen@belcombinatie.nl