Tarieven onroerende-zaakbelasting (OZB)

De aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde. U vermenigvuldigt de WOZ-waarde met het betreffende percentage voor woningen of niet-woningen. De uitkomst is de hoogte van de aanslag onroerende-zaakbelasting.

OZB-tarieven 2021

  • Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1094%
  • Eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3246%

Bekijk de Verordening op de heffing en invordering van Onroerende-zaakbelastingen 2021