Unieke burgerraadpleging schone energie in Eemnes

Wat is het?

De burgerraadpleging bestaat uit twee onderdelen:

Burgerforum

Aan het burgerforum nemen 30 Eemnessers deel. Zij adviseren de gemeente over het opwekken van schone energie. Deelnemers aan het burgerforum zijn geen specialisten, maar inwoners uit verschillende leeftijdscategorieën en achtergronden.

Via een steekproef uit onze Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) zijn 1500 inwoners uitgenodigd om zich aan te melden. 77 Eemnessers melden zich aan en daarvan hebben uiteindelijk 30 mensen plaatsgenomen in het burgerforum Duurzame Energie van Eemnes.
De eerste bijeenkomst was op 1 juli 2023. Na de zomer komt het burgerforum meerdere malen bijeen.

Digitale vragenlijst

Van 12 juli 2023 t/m 27 augustus stond de vragenlijst online. Hieraan konden alle Eemnessers, vanaf 18 jaar, deelnemen. In deze vragenlijst konden Eemnessers hun mening en ideeën geven over de thema’s duurzaamheid en energie. 500 Eemnessers vulden de vragenlijst in. Wethouder René ten Have (Duurzaamheid) op 17 juli bij de start van de vragenlijst:

Hartstikke tof dat we met de raadpleging kunnen beginnen. Uniek voor Eemnes, want we vragen alle Eemnessers naar hun opvattingen over de energietransitie én het Burgerforum gaat vervolgens aan de slag om met alle inbreng het gemeentebestuur te adviseren. Dit geeft energie en ik hoop op een zo groot mogelijke deelname.

Wat gebeurt er vervolgens met de verzamelde uitkomsten van de vragenlijsten?

De verzamelde uitkomsten van de vragenlijsten worden (anoniem) aangeboden aan het Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie. Zij nemen dit mee als bron voor hun advies aan het gemeentebestuur van Eemnes. De uitkomsten van de vragenlijsten zullen als bijlage bij het advies van het burgerforum aangeboden worden aan het bestuur. Het Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie brengt een advies uit aan het gemeentebestuur van Eemnes. Dit bestaat uit een advies over windenergie en een advies over het opwekken van duurzame energie in Eemnes. Daarbij is het doel om 70% schone opwekking van energie te hebben in 2030. Deze adviezen worden in het najaar van 2023 uitgebracht aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur neemt deze adviezen mee in het ontwikkelen van het duurzame energiebeleid.

Voortgang advisering Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie - 3 november 2023

Het Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie heeft op 3 november het eerste deel van haar advies Duurzame Energie aangeboden aan het college van B&W van de gemeente Eemnes. Dit deeladvies gaat over windenergie. Dit deeladvies (over windenergie) is nu al verstrekt aan de provincie Utrecht, omdat de provincie op dit moment onderzoek doet naar gebieden die geschikt zijn voor het plaatsen van windmolens. In de begeleidende brief heeft de gemeente aan de provincie gevraagd om rekening te houden met deze adviezen van het burgerforum.

Vervolgstappen

Wanneer komt het volledige advies van het Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie? Het college gaat de complete adviezen van het Eemnesser Burgerforum Duurzame Energie doornemen, nadat deze in december 2023 aangeboden worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het college van B&W een standpunt formuleren over het advies, en dit bespreken met de gemeenteraad van Eemnes. Als u meer wilt weten over het deeladvies windenergie van het Burgerforum, kunt u onderstaande pdf’s downloaden. 

Downloads

1.    Aanbiedingsbrief college B&W aan provincie Utrecht (pdf, 374 KB)
2.    Windadvies gemeente Eemnes (pdf, 412 KB)