Overdracht gemeentegrond

Voornemen tot overdracht gemeentegrond

De gemeente Eemnes is van plan om een overeenkomst te sluiten over twee gemeentegronden. Het gaat in totaal om ongeveer 24 m2. De gemeente Eemnes is van plan de gronden te verkopen aan Stedin Netbeheer. Het bedrijf kan hierdoor zogeheten transformatorstations realiseren voor de elektriciteitsvoorziening in de omgeving.

De gemeente Eemnes vindt dat we hiervoor geen openbare en transparante verkoop-procedure hoeven te volgen. De gemeente stelt dat Stedin Netbeheer de enige gegadigde is omdat de grond alleen gebruikt mag worden voor de algemene energievoorziening. Het gaat om de volgende adressen: 

  • Ter hoogte van Bramenberg 16
    Kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie G nummer 4208, groot ged, Ca. 24 m2

Vervaltermijn

Bent u het niet eens met dit voornemen en vindt u dat onder gelijkwaardige voorwaarden het stuk gemeentegrond gegund zou moeten worden? Dan kunt u uiterlijk 11 mei 2023 (20 dagen na publicatie van dit voornemen) een gerechtelijke procedure in kort geding aanspannen bij de afdeling Privaatrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet u doen door het laten uitbrengen van een dagvaarding in kort geding aan het adres van de gemeente Eemnes.
 
De termijn van 20 dagen is een zogenaamde ‘vervaltermijn’. Wanneer niet binnen deze termijn een kort geding is gestart is het niet meer mogelijk om over deze eigendomsoverdracht aanspraken tegen de gemeente te maken.