Kernrandvisie Goyergracht

Een kernrandzone, waartoe het gebied rond de Goyergracht wordt gerekend, is een overgangsgebied tussen de bebouwde kern en het landelijk gebied. Een gebied met verschillende functies.

Zo vind je in het gebied woningen, agrarische percelen en natuurgebieden, maar ook hobbyboeren, bedrijvigheid en recreatie. De kernrandvisie beschrijft op welke manier overheid en eigenaren samen de kwaliteit van de Goyergracht en omgeving verbeteren.

De Kernrandvisie Goyergracht is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 februari 2017.