Kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg

De visie Oud Eemnesserweg vormt samen met de visie voor het aangrenzende gebied Drakenburgergracht (Baarn) een grensoverschrijdende totaalvisie voor de kernrandzone.

Kernrandzone

Tussen Baarn en Hilversum ligt een gebied dat een landschappelijke overgang vormt van de bossen van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi naar het open polderlandschap van de Eemvallei. Het noordelijke deel van dit gebied ligt in de gemeente Eemnes, het zuidelijke deel in de gemeente Baarn. Dit gebied wordt omkaderd door de autosnelwegen A1 en A27. De kernrandzone vormt de overgang van stedelijk naar landelijk gebied en kan daarmee gezien worden als de ‘voortuin’ van Eemnes.

Oud Eemnesserweg

De ‘Kernrandzonevisie Oud Eemnesserweg’ beschrijft de ruimtelijke kaders voor gemeentelijke ontwikkelingen in dat gebied. Het is bedoeld om zo de kwaliteiten van het gebied te beschermen en te verbeteren. Ook is de visie erop gericht bestaande kwaliteiten te handhaven en te versterken. En om nieuwe initiatieven beter in samenhang te kunnen beoordelen. De visie geldt voor de periode 2018-2023.

Documenten