Vergunningen

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Controleer dan eerst of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Kosten

Voor het indienen van een aanvraag om omgevingsvergunning of het indienen van een schetsplan bent u leges verschuldigd. De tarieven kunt u vinden in de Legesverordening

Rijksmonument

U hebt altijd een vergunning nodig om een Rijksmonument te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar wordt gebracht mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u het monument wilt aanpassen. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud. Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online

Gemeentelijk monument

Het gemeentelijk monument is een onroerend goed (inclusief het perceel) van:
  • algemeen (lokaal) belang door zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap
  • cultuurhistorische waarde.
U hebt altijd een vergunning nodig om het monument te slopen, veranderen of te herstellen. Maar ook het gebruiken of laten gebruiken waardoor het ontsiert of in gevaar gebracht wordt, mag niet zonder vergunning. In al deze gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.
U mag wel regulier onderhoud plegen zonder een omgevingsvergunning. Denk aan schilderwerk (hoewel u in sommige gevallen rekening moet houden met de originele kleurstelling).

Rijks- of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht

Hier gaat het om groepen van onroerende zaken, waarin zich 1 of meer rijksmonumenten bevinden. Deze groep van onroerende zaken is van algemeen (landelijk) belang vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Dit hoeft niet alleen te gaan over mooie panden, maar kunnen ook bruggen of kerken zijn.
U moet voor aanpassingen aan een dergelijk beschermd stads- of dorpsgezicht altijd een omgevingsvergunning aanvragen, ook al vereisen de bouwregels dat niet. Overleg eerst met de gemeente voordat u aanpassingen wilt aanbrengen.
 
Meenemen naar overleg
  • Het aanvraagformulier (verkrijgbaar via Omgevingsloket Online).
  • Situatietekening schaal 1:1000
  • Plattegrond schaal 1:100 van iedere bouwlaag met maatvoering en de bestemming van de ruimte
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden schaal 1:100
  • Foto`s