Watermunt

De gemeenteraad is van plan om het bestemmingsplan voor de grond tussen de woningen Watermunt 5 en 7 te wijzigen zodat daar een woning kan worden gebouwd. Na de wijziging van het bestemmingsplan wil de gemeenteraad de grond verkopen.

Verbeelding en concept bestemmingsplan

Het college van B&W heeft voor dit stukje grond een concept bestemmingsplan en een verbeelding gemaakt. Hierop ziet u welke bestemmingen op welke plaats in het nieuwe bestemmingsplan moeten gaan gelden. De verbeelding en het concept bestemmingsplan vindt u onderaan deze webpagina.

In het nieuwe bestemmingsplan mag binnen woonbestemming (gele kleur) en de bouwgrenzen (dikke zwarte lijnen) een vrijstaande woning worden gebouwd, met een goothoogte van 4 meter en een nokhoogte van 8 meter. Deze maten zijn conform de maten van de bestaande vrijstaande woningen in de straat. 

Reageren

U kunt reageren op de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan. Dat kan schriftelijk via een brief naar gemeente Eemnes (Postbus 71, 3755 ZH, Eemnes) of per e-mail aan info@eemnes.nl. Dit onder vermelding van: Watermunt. U kunt reageren tot 1 december 2022.

Afhankelijk van de reacties zijn wij van plan om het bestemmingsplan half december ter inzage te leggen. Daar informeren we later nog verder over. 

Documenten