Stichting Woonadvies Commissie Eemnes

De stichting Woonadvies Commissie (WAC) heeft als doel:

  • Het behartigen van de belangen van de woonconsument en het bevorderen van de woonkwaliteit van bestaande en toekomstige woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving
  • Het beoordelen en geven van adviezen over nieuw- en verbouw van woningen en omgevingsplannen

De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de ontwikkelaar en de corporatie hierin. Ook particulieren met bouw- of verbouwingsplannen worden door de commissie geadviseerd, onder meer op het gebied van verduurzamen of levensloopgeschikt maken van de woning, waarbij de toetsingscriteria gebruikskwaliteit van de koepelorganisatie VACpunt/Wonen wordt gehanteerd.

Contact met WAC

E-mailadres: waceemnes@gmail.com