Stichting Woonadvies Commissie Eemnes

De stichting Woonadvies Commissie (WAC) heeft als doel:

  • Het behartigen van de belangen van de woonconsument en het bevorderen van de woonkwaliteit van bestaande en toekomstige woningen en de leefbaarheid van de woonomgeving
  • Het beoordelen en geven van adviezen over nieuw- en verbouw van woningen en omgevingsplannen

De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de ontwikkelaar en de corporatie hierin. Ook particulieren met bouw- of verbouwingsplannen worden door de commissie geadviseerd, onder meer op het gebied van verduurzamen of levensloopgeschikt maken van de woning, waarbij de toetsingscriteria gebruikskwaliteit van de koepelorganisatie VACpunt Wonen wordt gehanteerd.

Contact met WAC

De commissie bestaat uit 3 leden. De contactgegevens staan op http://wacgooivechteneem.nl/