Blijverslening

De gemeente Eemnes wil haar inwoners faciliteren in het langer zelfstandig thuis wonen. Door uw woning aan te passen kunt u uw woning levensloopbestendig maken. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een slaapkamer of badkamer naar de begane grond. Of het aanbrengen van rolstoelbrede deuren of het verwijderen van drempels. Om dit soort woningaanpassingen financieel mogelijk te maken hebben wij de blijverslening.

Informatie over de blijverslening

Met de blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning. Bijvoorbeeld omdat uw woning niet (meer) voldoende toegankelijk is vanwege uw zorgvraag. Of omdat u zich wilt voorbereiden op de toekomst. Zodat u langer comfortabel, veilig en levensloopbestendig thuis kunt blijven wonen. 

U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Er bestaan 2 soorten leningen. De consumptieve persoonlijke lening en de hypothecaire lening. De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.

Consumptief of hypothecair

Huurt u een woning (en heeft u een verhuurdersverklaring)? Dan kunt u in aanmerking komen voor de consumptieve lening. Deze lening is alleen voor aanvragers die jonger zijn dan 76 jaar. Woont er een medeaanvrager op hetzelfde adres? Dan geldt dat 1 van beide aanvragers jonger is dan 76 jaar. Daarnaast moet u voldoen aan de voorwaarden die verderop deze pagina staan.

Als eigenaar-bewoner (huiseigenaar en bewoner) kunt u in aanmerking komen voor zowel de consumptieve als de hypothecaire lening. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden die verderop deze pagina staan.
Let op! De consumptieve lening is alleen voor aanvragers die jonger zijn dan 76 jaar. Woont er een medeaanvrager op hetzelfde adres? Dan geldt dat 1 van beide aanvragers jonger is dan 76 jaar.

De volgende tabel toont de verschillen en geeft een indicatie voor welke lening u in aanmerking kunt komen.

  Consumptieve lening Hypothecaire lening
Reden aanvraag: Woning levensloopbestendig maken: Woning aanpassen om zorgvraag: LevensloopWoning levensloopbestendig makenWoning levensloopbestendig maken: Woning aanpassen om zorgvraag:
Aanvrager is jonger dan 76 jaar: Ja Ja Ja Ja
Aanvrager(s) zijn 76 jaar of ouder: Nee, lening niet mogelijk Nee, lening niet mogelijk Ja Ja
Doelgroep: Eigenaren-bewoners en verhuurders (met een verhuurdersverklaring) Eigenaren-bewoners
Te lenen bedrag (afhankelijk van draagkracht): € 2500 - € 10.000 € 2500 - € 50.000€ 2500 - € 50.000
Looptijd lening: Maximaal 10 jaar

Maximaal 10 jaar bij lening tot € 10.000
Maximaal 20 jaar bij lening vanaf € 10.001

 

Voorwaarden

  • De maximale WOZ-waarde van uw woning bedraagt € 450.000,-
  • De lening kan alleen worden gebruikt voor aanpassingen in de woning
  • Het werk wordt uitgevoerd door een erkend installateur of bouwbedrijf
  • De werkzaamheden zijn nog niet gestart

Blijverslening aanvragen

De lening kunt u aanvragen door de volgende 2 stappen te doorlopen: 

  1. Vul het formulier Vooraanvraag blijverslening (pdf 468 KB) in. De gemeente toetst met dit formulier of u voldoet aan de eerder genoemde voorwaarden.
  2. Bij een positieve uitkomst van de vooraanvraag ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Met deze toewijzingsbrief kunt u terecht bij de SVn om de financiële aanvraag in te dienen.

Contact

Heeft u nog vragen over de aanvraag van de blijverslening bij de gemeente? Neem dan contact op met een medewerker Wonen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035.

Algemene informatie SVN

Voor algemene informatie kunt u kijken op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Deze organisatie beheert de blijverslening voor alle gemeenten in Nederland.