Doorstromingsmaatregelen

Eén van de uitgangspunten uit de woonvisie van Eemnes is dat we iedere Eemnesser een passende woning willen bieden. Een manier om dat te bereiken, is om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. De gemeente start hiervoor een pilot in samenwerking met woningcorporatie de Alliantie.

Doorstroming op de woningmarkt betekent dat een huishouden verhuist van de ene naar de andere woning. De achtergelaten woning komt hiermee beschikbaar voor anderen. Door 1 verhuizing komt vaak een hele verhuisketen op gang. Het is naast het bouwen van woningen dé manier om de woningmarkt in beweging te krijgen. In 2022 heeft in Eemnes een pilot plaatsgevonden om de doorstroming op gang te brengen. Samen met de woningcorporatie de Alliantie is een pakket van vier maatregelen samengesteld. De pilot is geëvalueerd door onderzoeksbureau RIGO. Het eindrapport is hier te lezen.

Van Groot Naar Beter

Eemnessers die naar een woning verhuizen die beter bij de woonsituatie past, krijgen voorrang op andere huurders. Dit is de Van Groot Naar Beter-regeling. Deze regeling geeft Eemnessers voorrang die van een vierkamerwoning (of groter) verhuizen naar een kleinere woning met maximaal 3 kamers. Hiermee willen de gemeente en de Alliantie stimuleren dat huurders verhuizen naar een passende woning en dat de vrijgekomen grote woning kan worden verhuurd aan starters en gezinnen.

Voorrang

Huurt u een grote sociale huurwoning van de Alliantie in Eemnes en wilt u verhuizen naar een kleinere, passende woning? Dan kunt u zich bij de Alliantie aanmelden voor de VGNB-voorrangsregeling. Via de website van de Alliantie vindt u meer informatie.

Wooncoach

Heeft u vragen over langer zelfstandig thuis wonen of bent u op zoek naar een kleinere woning en wilt u weten wat verhuizing financieel voor u betekent? Huurders van 65 jaar en ouder van de Alliantie kunnen gratis hulp en advies krijgen van een wooncoach. Wooncoach Christine Buist helpt u bij het vinden van een woning die bij uw woonwensen en levensfase past. In principe is de wooncoach voor huurders van 65 jaar en ouder, maar tijdens deze pilot van een jaar kunnen ook huurders van 55 jaar en ouder bij Christine terecht.

U bereikt de wooncoach via 088 - 002 32 00 of via de mail wooncoach@de-alliantie.nl Christine houdt ook elke dinsdagochtend spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur op de Jonkheer C Roëlllaan 17 in Eemnes. Ook hier bent u van harte welkom. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Alliantie.

Woonlastengewenning en verhuiskostenvergoeding

De kosten van een verhuizing zou een drempel kunnen zijn om daadwerkelijk te verhuizen. De gemeente en de Alliantie willen huurders die verhuizen via de VGNB-regeling of directe bemiddeling via de wooncoach tegemoetkomen in een deel van de kosten.

Woonlastengewenning Alliantie

Als het verschil in huurprijs meer dan € 50,- per maand bedraagt dan kunt u in aanmerking komen voor woonlastengewenning. U krijgt dan 3 jaar lang korting op de huurprijs van uw nieuwe woning.

Verhuiskostenvergoeding

De vergoeding bedraagt maximaal € 1.500,- per verhuizing. Per achter te laten woning kan dus 1 aanvraag worden ingediend. Toekenning gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Voorwaarden

Om voor de verhuiskostenvergoeding in aanmerking te komen, moet u in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U huurt op het moment van deze aanvraag een sociale huurwoning van de Alliantie in Eemnes.
  • U woont minimaal 1 jaar op dit adres.
  • U bent hoofdhuurder van de leeg achter te laten woning.
  • U verhuist via de Van Groot naar Beter regeling of directe bemiddeling wooncoach naar een kleinere sociale huurwoning van de Alliantie in Eemnes.
  • U verhuist naar een woning met maximaal 3 kamers of een woning voor bepaalde doelgroepen (senioren-, rolstoel- of rollatorwoning).
  • U heeft niet eerder een verhuiskostenvergoeding ontvangen op grond van de subsidieregeling.

Toekenning

Voor de verhuiskostenvergoeding gelden onderstaande zaken.

  • De vergoeding bedraagt maximaal € 1.500,-.
  • Toekenning gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.
  • Per achter te laten woning kan maar 1 aanvraag worden ingediend per verhuizing.

Aanvraag

Bent u verhuisd via directe bemiddeling door de wooncoach of via de Van Groot naar Beter regeling en voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u de verhuiskostenvergoeding digitaal aanvragen via dit formulier

Bij uw aanvraag dient u ook de Verklaring woningcorporatie toe te voegen.

Let op: u dient de aanvraag binnen 4 weken na inschrijving op uw nieuwe adres te hebben ingediend.