Sociale huurwoningen

Zoekt u een sociale huurwoning in Eemnes? Dan moet u zich inschrijven bij Woningnet Eemvallei. Daarna kunt u reageren op de beschikbare woningen die worden aangeboden op hun website.

Urgentie sociale huurwoning aanvragen

In noodsituaties kunt u voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Hiervoor moet u eerst een urgentieverklaring aanvragen. Daaraan zijn kosten verbonden die niet worden terugbetaald. Laat u daarom vooraf goed informeren. Op deze pagina vindt u meer informatie en kunt u een aanvraag voor urgentieverklaring starten.

Wijzigingen in de woonruimteverdeelregels: introductie behoud van inschrijfduur

Met ingang van 1 juli 2022 zijn er een paar veranderingen bij de verdeling van woningen in de regio Eemvallei.

Er zijn 3 belangrijke veranderingen. Woningzoekenden raken niet meer alle inschrijftijd kwijt als ze een woning accepteren. De leeftijdsgrenzen voor jongeren- en seniorenwoningen worden gelijkgetrokken. Voorwaarden aan de huishoudgrootte worden gelijkgetrokken.

1. Behoud inschrijfduur

Accepteert een bewoner een woning via WoningNet Eemvallei? Vanaf 1 juli 2022 behoudt de bewoner dan 75% van de inschrijfduur als hij/zij zich binnen een jaar opnieuw inschrijft. De inschrijfduur is de periode vanaf de inschrijving als woningzoekende tot nu. Op deze manier kan men sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of uw persoonlijke situatie verandert. 

2. Leeftijdsgrenzen

In de regio Eemvallei gelden in alle gemeenten dezelfde leeftijdsgrenzen voor woningen die worden aangeboden voor jongeren of senioren. Jongerenwoningen worden toegewezen met een maximale leeftijd van 23 of 28 jaar en seniorenwoningen met een minimale leeftijd van 65 jaar. 

3. Grotere woningen naar grotere huishoudens

In alle gemeenten kunnen woningen met vier kamers met voorrang toegewezen worden aan huishoudens van twee of meer personen. 

Wat moet een bewoner doen voor de regeling Behoud Inschrijfduur?

De regeling gaat in op 1 juli 2022 en geldt voor iedereen die een woning via WoningNet Eemvallei heeft geaccepteerd vanaf 1 oktober 2021.

Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd en u opnieuw ingeschreven? U hoeft dan niets te doen. WoningNet registreert de aangepaste inschrijfduur automatisch in de inschrijfgegevens. De bewoner kan dit zelf controleren op de website en kijkt bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen.

Heeft u tussen 1 oktober 2021 en 1 juli 2022 een woning geaccepteerd en heeft u zicht nog niet opnieuw ingeschreven? Dan kunt u zich opnieuw inschrijven via WoningNet. De kosten hiervoor zijn € 17,50. Als de bewoner de huidige woning accepteerde na 1 oktober 2021 dan wordt de inschrijfduur automatisch in de inschrijfgegevens aangepast. De bewoner kan dit zelf controleren op de website en kijkt bij Mijn WoningNet onder Mijn Profiel en dan onder Voorrangsregelingen. 

WoningNet Eemvallei probeert alle woningzoekenden die een woning hebben geaccepteerd en nog niet opnieuw zijn ingeschreven per e-mail te benaderen.