Ondersteuning om te sporten

Kinderen die opgroeien in armoede kunnen vaak niet meedoen aan sporten, uitjes met school of meedoen met andere kinderen. De gemeente wil graag dat alle kinderen kunnen meedoen in hun omgeving. Via verschillende regelingen en fondsen proberen we dat mogelijk te maken. Op deze pagina vindt u de ondersteuningsmogelijkheden.

Kindarrangement 

Voor gezinnen met een laag inkomen heeft de gemeente een speciaal kindarrangement. Kinderen van 4 t/m 17 jaar kunnen via deze regeling meedoen aan sporten, uitjes met school of aan culturele activiteiten. Het is een pakket van producten en vergoedingen. Kijk op www.meedoenhbel.nl voor alle informatie. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen t/m 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is om lid te worden van een sportclub of deel te nemen aan een muziek- of dansles. Een aanvraag kan alleen door een tussenpersoon worden gedaan. Bijvoorbeeld een leerkracht, hulpverlener, jongerenwerker, buurtsportcoach. De vergoeding gaat rechtstreeks naar de sportclub of cultuurinstelling. De buurtsportcoaches van BEL Sportief & Gezond zijn aanspreekpunt voor het fonds in Eemnes. Voor vragen kunt u contact opnemen met enzio@belsportiefengezond.nl.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Voor inwoners van 18 jaar en ouder die het financieel niet breed hebben is er een Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Hiermee kunnen inwoners lid worden van een sport- of cultuuraanbieder. Het Volwassenenfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de aanbieder. Ook vergoedt het fonds eventueel noodzakelijke materialen of kleding. Volwassenen, sportverenigingen en cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan via de buurtsportcoach van BEL Sportief & Gezond: enzio@belsportiefengezond.nl