Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV

De gemeente werkt aan een beter bereikbaar Eemnes. Op de afslag A27 Eemnes staat vaak een file en is het druk op de Zuidersingel. Het verkeer moet nu en in de toekomst in goede banen worden geleid. Daarom werken we aan de verbreding en reconstructie van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-bushaltes, P+R en aanpassing van de Verlegde Laarderweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het bredere project ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'.

Zuidersingel

Op dit moment is de gemeente in gesprek met Rijkswaterstaat over het ontwerp voor de nieuwe busbaan. Dit ontwerp heeft ook gevolgen voor het ontwerp van de Zuidersingel. Daarom kunnen we het ontwerp van de Zuidersingel op dit moment nog niet definitief maken.

Onderzoek verschuiving

In februari 2021 ontving de gemeente Eemnes een brief van de bewoners van de Roodzwenk met de vraag om de verbreding van de Zuidersingel te verschuiven richting de kant van het BP-tankstation. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Op verzoek van de bewoners aan de Roodzwenk blijft de kant van de verharding aan de kant van de woningen op nagenoeg dezelfde plek liggen. De verbrede Zuidersingel komt dus niet richting deze woningen.

HOV Eemnes

Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeren we samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi, onder andere door realisatie van een snelle hoogwaardige busverbinding tussen Hilversum en Huizen. In Eemnes komen er bushaltes aan beide zijden van de A27 ter hoogte van de Verlegde Laarderweg met P+R voorzieningen en fietsenstallingen.

Kijk voor actuele informatie over het project op de projectwebsite van de provincie Noord-Holland

Planning

Op dit moment zijn we nog in gesprek met Rijkswaterstaat Wanneer er meer bekend is over de uitkomst en wat dat betekent voor het ontwerp en de planning, informeren we u hierover.

Vragen en antwoorden n.a.v. bewonersavond

Lees hier de vragen en antwoorden naar aanleiding van de bewonersavond van 15 juni 2021 voor bewoners van Roodzwenk en Vierkante Bosje

Contact

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de projectleider, de heer I. Bouwens via e-mail