Beter Bereikbaar Eemnes

De gemeente werkt, samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland, aan een beter bereikbaar Eemnes. Op de afslag A27 Eemnes staat vaak een file en is het druk op de Zuidersingel. Het verkeer moet nu en in de toekomst in goede banen worden geleid. Daarom werken we aan de verbreding en reconstructie van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-bushaltes, P+R en aanpassing van de Verlegde Laarderweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het bredere project ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'.

Zuidersingel

De Zuidersingel wordt van de Braamberg tot aan de rotonde Verlegde Laarderweg gereconstrueerd. 

Groenstrook Roodzwenk

Onderdeel van deze reconstructie is de herinrichting van de groenstrook tussen de Zuidersingel en de Roodzwenk/ het Vierkante Bosje. In maart 2022 hebben de aanwonenden een brief ontvangen met de uitnodiging om hierover mee te denken, om zo gezamenlijk tot een ontwerp te komen. Er zijn 2 bijeenkomsten gehouden met ongeveer 15 aanwonenden. Onder begeleiding van een ontwerper zijn we gezamenlijk tot een schetsontwerp voor de groenstrook gekomen. 

De strook is verdeeld in 3 onderdelen waarbij het middelste deel een meer natuurlijk karakter heeft en de andere 2 wat strakker zijn bedacht. Op die manier is er voor ieder wat wils. In de hoek met de Stadwijksingel komt een natuurlijke oever die uitnodigt om te spelen, zo komen er bijvoorbeeld boomstammen waar overheen gelopen kan worden.

De ontwerpen voor de groenstrook kunt u hier bekijken:

De herinrichting van de groenstrook is naar verwachting begin mei 2023 gereed.

Onderzoek verschuiven verbreding Zuidersingel

In februari 2021 ontving de gemeente Eemnes een brief van de bewoners van de Roodzwenk met de vraag om de verbreding van de Zuidersingel te verschuiven richting de kant van het BP-tankstation. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Op verzoek van de bewoners aan de Roodzwenk blijft de kant van de verharding aan de kant van de woningen op nagenoeg dezelfde plek liggen. De verbrede Zuidersingel komt dus niet richting deze woningen.

HOV Eemnes

Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeren we samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi, onder andere door realisatie van een snelle hoogwaardige busverbinding tussen Hilversum en Huizen. In Eemnes komen er bushaltes aan beide zijden van de A27 ter hoogte van de Verlegde Laarderweg met P+R voorzieningen en fietsenstallingen.

Bekijk het Definitief Ontwerp (pdf, 6,91 MB)

Kijk voor meer informatie over het project op de projectwebsite van de provincie Noord-Holland.

Bewonersavonden

Bekijk hier de presentatie over het ontwerp en de planning (pdf, 4MB). Deze presentatie is gegeven op de bewonersavond van 27 oktober 2022.

Lees hier de vragen en antwoorden naar aanleiding van de bewonersavond van 15 juni 2021 voor bewoners van Roodzwenk en Vierkante Bosje.

Contact

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de projectleider, de heer I. Bouwens via e-mail