Vragen en antwoorden n.a.v. bewonersavond

Lees hier de vragen en antwoorden naar aanleiding van de bewonersavond van 15 juni 2021 voor bewoners van Roodzwenk en Vierkante Bosje.

HOV Eemnes

1. Zit er een scheiding tussen het fietspad en de weg op het viaduct? 

Ja. Er komt een fysieke scheiding tussen het fietspad en de rijbaan. De exacte breedte van die scheiding weten we nu nog niet. De scheiding zal met een verhoogde rijstrookscheiding zijn.

2. Is het fietspad breed genoeg voor een bakfiets? 

Het is een tweerichting fietspad. Dat is voldoende breed voor de gemiddelde bakfiets. 

3. Komt er een verkeerslicht bij de HOV-busbaan kruising met oprit naar A27?

De bus moet voorrang verlenen aan de auto’s op de oprit A27. Of er een verkeerslicht komt, is nog niet bekend.

4. Hebben jullie wel gesprekken met Rijkswaterstaat?

Ja, Rijkswaterstaat is op de hoogte van het plan. Het ontwerp is geheel in samenspraak met Rijkswaterstaat opgesteld. Uiteindelijk zal Rijkswaterstaat vergunning moeten verlenen voor het project. 

5. Kan je vanaf de HOV-halte naar het BP-tankstation lopen? 

Nee, dat kan niet. Het BP-tankstation en de HOV-halte liggen niet aan dezelfde kant ten opzichte van de op- en afrit. 

6. Hoe gaat het met de doorstroming op de afrit 34 Eemnes van de A27?

Er komt een extra rijbaan bij aan de rechterkant. De bus buigt aan de linkerkant af van de afrit om zo makkelijk naar de HOV-halte te rijden. Vanaf dat punt komen er 2 rijbanen: een voor links- en een voor rechts-afslaand verkeer naar de Zuidersingel.

7. Waarom wordt het fietspad over het viaduct doorgetrokken?

In 2018 is daar een keuze in gemaakt tijdens het ontwerptraject. Reden om het door te trekken over het viaduct is dat dit OV-reizigers de mogelijkheid geeft om makkelijk bij beide haltes te komen en deze met elkaar te verbinden. 

 

Zuidersingel

1. Is er ruimte voor een voetpad naast het fietspad langs de Roodzwenk/Vierkante bosje?

Dit gaan we onderzoeken of dat kan. 

2. Komt er nog een extra ontsluiting voor Eemnes?

Mogelijk wel, maar dat zal dan pas zijn ergens tussen 2030 en 2040. Vanuit het plan voor de link Zuidersingel – Eikenlaan zijn wel een aantal korte termijn doelen die we alvast willen aanpakken. Zoals de aanleg van de fietsverbindingen.

3. Gaat er dan eerst meer gebouwd worden voordat de aansluiting gemaakt wordt? 

Ja. Het realiseren van de aansluiting is kostbaar. Hiervoor is de gemeente dus ook aan het kijken hoe de investering te kunnen realiseren. 

4. Kan er nog een extra afrit vanaf de A27 bijkomen?

Nee, Rijkswaterstaat wil zo min mogelijk afritten van de snelweg en het is daarnaast ook niet mogelijk hier. 

5. Blijft de Zuidersingel 50km/u, kan het niet naar 30km/u? 

De maximum snelheid blijft 50 km/uur. Dit is de regeling die geldt voor ontsluitingswegen zoals deze. Mogelijk dat in de toekomst alle verkeer binnen de bebouwde kom in Nederland 30km/u moet rijden. 

6. Blijft het paardenpad in de groenstrook?

Ja, dat blijft. 

7. Hoe wordt het stuk van de Zuidersingel dat nu ligt bij het meest zuidelijke deel van Zuidpolder? 

Dat houdt hetzelfde profiel als de bestaande Zuidersingel: 2 rijbanen met een vrijliggend fietspad tot aan de Eikenlaan. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de raadsagenda van de Commissie Ruimte van Eemnes.

 

Werkzaamheden

1. Hoe zal het gaan met de wegafsluitingen tijdens de werkzaamheden? 

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de eventuele afsluiting van wegen of weggedeelten en welke tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden voor de bereikbaarheid op een manier waarbij de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Met de uitwerking komen we bij u terug.