Bomen in Eemnes

Eemnes is een mooi groen dorp. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. In Eemnes staan in totaal zo’n 8.000 bomen. Ieder jaar controleert de gemeente een kwart van deze bomen. Na vier jaar zijn dan alle bomen bekeken. Bomen die onveilig zijn, worden gekapt. Dat is de afgelopen vier jaar nog niet (volledig) gebeurd. Daarom laat de gemeente dit voorjaar 72 zieke bomen weghalen. Wethouder René ten Have (Openbare Ruimte): "Op deze manier brengen we het reguliere onderhoud weer op orde. Op verschillende manieren informeren we inwoners over de bomen die gekapt worden, onder andere via een overzichtsplattegrond. Ook gaan we in overleg met inwoners kijken naar locaties om bomen te herplanten. Houd voor de laatste informatie deze pagina in de gaten

Waarom is dit nodig?

Een boom kappen we niet zomaar. Daar moet een goede reden voor zijn. In dit geval is het zo dat de te kappen bomen ongezond, ziek of zwak zijn (bijvoorbeeld omdat ze besmet zijn met de essentaksterfte). Omdat deze bomen allemaal in straten staan, is het niet veilig om ze te laten staan.

Waarom is dit niet al eerder gedaan?

Sinds 2020 werkt de gemeente met een nieuw systeem. Bij de overgang naar dit nieuwe systeem zijn wel alle bomen goed in beeld gebracht, maar is helaas niet al het onderhoud uitgevoerd. Daarom is het nodig om deze achterstand in te halen.

Hoe kan ik zien om welke bomen dit gaat?

Als er plannen zijn met een boom, dan verft de gemeente gekleurde stip(pen) op de stam.

Als ik nu een boom zie met gekleurde stippen, ben ik dan nog wel veilig?

De bomen die écht heel ziek waren, zijn in de afgelopen vier jaar wel direct verwijderd. Dat is gedaan onder de noemer ‘noodkap’. Dit voorjaar laten we nog 10 bomen onder ´noodkap´ verwijderen. De overige ongezonde bomen kappen we na het doorlopen van een reguliere kapvergunningsprocedure.

Het is nu broedseizoen. Mag je dan wel bomen kappen?

Ja, dat mag. Voordat we een boom weghalen, bekijken we goed of er geen dieren zoals vogels in nestelen. Mocht dat wel zo zijn, dan laten we de boom nog even staan.

Komen er weer nieuwe bomen terug?

Ja, we planten in het najaar weer nieuwe bomen terug want ook de gemeente heeft een herplantplicht. In principe doen we dat op dezelfde plek. Daar moet alleen wel geld voor zijn. Rond de zomer gaat er een voorstel inclusief een budgetaanvraag naar de gemeenteraad.

Kan ik bezwaar maken?

Voor het kappen van de bomen vraagt de gemeente een kapvergunning aan. De aanvraag vindt u in de week van maandag 17 april op www.overheid.nl

Tekeningen

Bekijk hieronder de tekeningen. De aantallen zijn als volgt:

  • 13 stuks noodkap
  • 18 stuks kapvergunning vrij
  • 41 stuks kapvergunning verplicht

Totaal 72 stuks.

Zieke en slechte bomen Eemnes 2023 - blad 1(pdf, 1,4 MB) 
Zieke en slechte bomen Eemnes 2023 -  blad 2 (pdf, 2,4 MB)