Evaluatie herinrichting Wakkerendijk

In 2021 is de Wakkerendijk opnieuw ingericht na een uitgebreid participatietraject met bewoners en belangenorganisaties. Na de uitvoering is toegezegd het effect van de herinrichting na een jaar te evalueren.

Verkeerskundig adviesbureau XTNT is in oktober 2021 gevraagd een evaluatie uit te voeren en aanbevelingen te doen. Dit op basis van een goede balans tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Onderdeel van de evaluatie was een observatie op verschillende delen van de Wakkerendijk door een verkeerskundige en een verkeerspsycholoog. Daarnaast is een gespreksavond gehouden met bewoners, belangengroepen en de politie.

Download het Evaluatierapport Wakkerendijk Eemnes

Hoe nu verder?

Op basis van de adviezen en aanbevelingen onderzoekt het college van burgemeester en wethouders begin 2022 welke aanpassingen uitgevoerd gaan worden en op welke termijn.

Daarbij hanteert het college het uitgangspunt dat eenvoudige aanpassingen (bebording e.d.) in het eerste kwartaal van 2022 worden uitgevoerd.

Bekijk ook het Evaluatierapport trillingsmeting Wakkerendijk Eemnes

Schetsontwerpen middellange termijn oplossingen

3 maart update: brief maatregelen Wakkerendijk (pdf, 92,1KB) en schetsen Wakkerendijk, 1 maart 2022 (pdf, 3,06MB)

 

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.