Grondwater

Bewoners uit de omgeving Torenzicht, Molenweg, Plantsoen en de Laarderweg ervaren al enige tijd (grond)wateroverlast in dit gebied.

In opdracht van de gemeente is in augustus 2018 een onderzoek gestart naar het verloop van de grondwaterstanden en naar de oorzaken van de, door de bewoners ervaren, waterproblemen. Het onderzoek duurde 1 jaar en is inmiddels afgerond. Daarna bleven de peilbuizen nog een jaar staan en is de grondwaterstand tot augustus 2020 gemeten.

Bevindingen onderzoek

In de Molenweg, Maalderij, Torenzicht, Driest, Plantsoen en Jonkheer Roëllaan waren nieuwe peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te meten. Dit gedurende 1 jaar. Met behulp van onder andere neerslaggegevens van het KNMI en de bestaande peilbuizen is het gedrag van het grondwaterstanden onderzocht.

In de winter van 2018-2019 zijn vanuit de nieuwe peilbuizen de grondwaterstanden gemeten. De gegevens van de nieuwe peilbuizen en van de bestaande peilbuizen zijn tot en met augustus 2020 geanalyseerd. Analyse hierop gaf geen afwijkende informatie. Ook zijn drainageputten in het gebied geïnventariseerd en is er bij diverse bewoners onderzoek gedaan naar de waterstand in de kruipruimten.

Op basis van meerdere gesprekken met bewoners, en de resultaten van de peilbuizen, stelde het onderzoeksbureau Boot een eindrapport met bevindingen. Het rapport beschrijft de resultaten en geeft een opzet voor de mogelijke maatregelen in of op particuliere grond.

In het voorjaar van 2021 neemt de gemeenteraad een beslissing over de maatregelen die aan de gemeente zijn geadviseerd.

Drainage centrum Eemnes

De gemeente Eemnes is vanaf het voorjaar van 2021 aan de slag om het grondwaterprobleem in het centrum aan te pakken. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van de drainageputten in het gebied. Sommige van deze drainageputten liggen in tuinen. We proberen de putten zoveel mogelijk vanaf de straat te bekijken. Als het vanaf de straat niet lukt en we moeten in uw tuin zijn, dan nemen we persoonlijk contact met u op. Hierna volgt een overzicht van de drainageputten in Eemnes.

Overzicht drainageputten

Lees ook