Herontwikkeling De Hilt

Op de locatie van de voormalige sport- en ontmoetingscomplex De Hilt, aan de Hasselaarlaan in Eemnes, gaat bouwbedrijf Van Wijnen 53 koopwoningen bouwen. Het betreft 12 grondgebonden seniorenwoningen, 8 rijenwoningen, 22 appartementen, 8 twee-onder-een-kap woningen en 3 vrijstaande woningen. De prijzen van de woningen beginnen bij € 290.000,-.

Bekijk plattegrond (Verkaveling De Hilt) (pdf, 3,59 MB). Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Nog meerdere woningen en appartementen beschikbaar

Alle woningen en appartementen staan in de verkoop. Er zijn nog diverse appartementen, vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen beschikbaar! Kijk voor meer informatie en een impressie op de projectwebsite.

Aanmelden nieuwsbrief De Hilt en Hink Stap Sprong.

Wilt u op de hoogte blijven van dit woningbouwproject? Meld u dan nu aan voor onze digitale nieuwsbrief van de Hilt en Hink Stap Sprong! Gemiddeld 1x per 6 weken ontvangt u via e-mail het laatste nieuws over alle processtappen en de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden van beide woningbouwprojecten. Aanmelden kan via onderstaande link:

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bestemmingsplan De Hilt

Het bestemmingsplan is op 27 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld en is inmiddels onherroepelijk. Zie hiervoor www.ruimtelijkeplannen.nl

Planning

Half augustus 2022 is aannemer Knipscheer gestart met het bouwrijp maken van het gebied De Hilt. Dit duurt tot en met eind oktober 2022. Op het terrein zijn bouwhekken geplaatst. Deze blijven 2 jaar staan.

Tijdens de werkzaamheden zijn de basisscholen De Hobbitstee en Merlin vanuit de Hasselaarlaan niet bereikbaar. Auto-, fiets- en looproutes zijn met bebording aangegeven. De Hasselbak blijft tijdens de werkzaamheden wel gewoon bereikbaar. 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? U kunt contact opnemen met de volgende personen:

  • Vragen over bouwrijp maken: Knipscheer, contactpersoon de heer Mark Verschueren: m.verschueren@knipscheer.com, en namens de gemeente Erwin Zuuring: 06 - 42 87 71 81.
  • Vragen over het project Herontwikkeling De Hilt: Huub de Jong: h.dejong@eemnes.nl 

Inrichting openbaar gebied

Voor de inrichting van het openbare gebied rondom het voormalige gebouw van De Hilt heeft een landschapsarchitect een plan gemaakt. Hierbij is veel aandacht besteed aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid en groen. Dit plan heeft voor inspraak ter inzage gelegen, en tijdens een inloopavond konden reacties op het plan gegeven worden.

Naar aanleiding daarvan is het oorspronkelijke plan op twee punten nog aangepast:

  • Het achterpad tussen de nieuwe twee-onder-een-kapwoningen en tuinen van de woningen aan de Laarderweg wordt doorgetrokken tot en met Laarderweg 52;
  • Het groene perceel midden in de wijk, dat tevens bestemd is om te spelen, wordt in overleg met omwonenden en nieuwe bewoners ingericht voor natuurlijk spelen.

In de zomer heeft het college van burgemeester en wethouders dit plan definitief vastgesteld.

Bekijk hier het plan: Inrichting definitief de Hilt (pdf, 4,22MB)

Kunt u dit document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de herontwikkeling van De Hilt dan kunt u mailen naar ruimte@belcombinatie.nl of bellen naar 14 035.

Documenten

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.