Herontwikkeling Hink Stap Sprong

Op de locatie van de voormalige basisschool Hink Stap Sprong aan de Aartseveen 96, bouwt woningcorporatie De Alliantie 29 sociale huurappartementen en 9 grondgebonden eengezinswoningen. De huurappartementen hebben 2 en 3 kamers. De 9 rijwoningen hebben 3 kamers. De bouw van de appartementen en woningen gaat dit jaar van start.

Meer informatie over de koopwoningen is te vinden op www.hinkstapsprong-eemnes.nl U kunt zich op deze website ook opgeven voor de nieuwsbrief van de Alliantie. Informatie over de huurappartementen volgt later.

Inschrijving koopwoningen

De inschrijving voor de koopwoningen start op 7 januari en loopt door tot en met 18 januari. Inschrijving loopt via de Alliantie.

Sloop oude school en start bouw

Op 17 januari wordt gestart met de sloop van de oude school en de kap van bomen. Daarna worden de gronden bouwrijp gemaakt. De start bouw is medio dit jaar. De woningen worden volgens planning eind 2023 opgeleverd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de omleidingsroute (pdf, 4,16 MB). Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Wegafsluiting

Om veilig te kunnen werken is het bouwterrein afgesloten en is dit enkel te bereiken via de noordkant. Dit betekent dat het fietspad tot de zomer van 2023 wordt afgesloten is. Fietsers en wandelaars kunnen omrijden volgens de op deze kaart aangegeven route.

Bouwroute

De route van het bouwverkeer loopt via de Noordersingel en Vlosseveen. Om de bouwlocatie te bereiken moet een fiets- en voetpad overgestoken worden. De aan- en afvoer van bouwmaterialen moet veilig gebeuren. Daarom wordt dit fiets- en voetpad tijdens de sloop en tijdens de bouw volledig afgesloten.

Bestemmingsplan Hink Stap Sprong

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 25 oktober 2021 vastgesteld. U kunt het bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > adres Aartseveen 96 Eemnes. Het bestemmingsplan is onherroepelijk in werking getreden.

Inrichting gebied

Als de woningen en appartementen bijna klaar zijn, wordt ook het gebied rondom de bouwlocatie heringericht. Daarvoor heeft de gemeente een landschapsarchitect ingeschakeld. De landschapsarchitect werkt in de loop van 2022 met de omwonenden en nieuwe bewoners het plan hiervoor binnen de kaders van het bestemmingsplan en eisen van de nutsbedrijven uit.

Documenten

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.