Herontwikkeling Hink Stap Sprong

Op de locatie van de voormalige basisschool Hink Stap Sprong aan de Aartseveen 96, bouwt woningcorporatie De Alliantie 29 sociale huurappartementen en 9 grondgebonden eengezinswoningen. De huurappartementen hebben 2 en 3 kamers. De 9 rijwoningen hebben 3 kamers.

Meer informatie over de koopwoningen is te vinden op www.hinkstapsprong-eemnes.nl U kunt zich op deze website ook opgeven voor de nieuwsbrief van de Alliantie. Informatie over de huurappartementen volgt later.

Aanmelden nieuwsbrief De Hilt en Hink Stap Sprong

Gemiddeld 1x per 6 weken ontvangt u via e-mail het laatste nieuws over alle processtappen en de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden van beide woningbouwprojecten. Aanmelden kan via onderstaande link:

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Sloop oude school en start bouw

De oude school is inmiddels gesloopt. Bouwbedrijf Heijmans is momenteel bezig met het grondwerk en met de funderingswerkzaamheden. Eerst worden de rijwoningen gebouwd, daarna de appartementen. De woningen worden volgens planning eind 2023 opgeleverd. 

Wegafsluiting

Om veilig te kunnen werken, is het bouwterrein afgesloten en is dit enkel te bereiken via de noordkant. Dit betekent dat het fietspad, tussen het bouwterrein en de Eemhof, tot de zomer van 2023 afgesloten is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de omleidingsroute (pdf, 4,16 MB). Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Fietsers en wandelaars kunnen omrijden volgens de op deze kaart aangegeven route.

Bestemmingsplan Hink Stap Sprong

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 25 oktober 2021 vastgesteld. U kunt het bestemmingsplan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl > plannen zoeken > adres Aartseveen 96 Eemnes. Het bestemmingsplan is onherroepelijk in werking getreden.

Inrichting openbaar gebied

Als de woningen en appartementen bijna klaar zijn, wordt ook het openbaar gebied rondom de bouwlocatie heringericht. Het gaat dan om de straat, voetpaden en het groen. Hiervoor heeft de gemeente een landschapsarchitect ingeschakeld. Deze heeft schetsen gemaakt van de inrichting van het openbare gebied. Dit plan heeft ter inzage gelegen voor inspraak. 

Ook is er een informatieavond over het plan gehouden. In totaal hebben 10 omwonenden en toekomstige bewoners een inspraakreactie ingediend. Deze reacties zijn beoordeeld en hebben op onderdelen geleid tot aanpassing van het inrichtingsplan.

Ten opzichte van het oorspronkelijke plan wordt het volgende gewijzigd:

  • De ondergrondse containers die bij de rijenwoningen zouden komen, worden verplaatst naar de overzijde van de rijbaan. De boom die daar eerst zou komen, wordt op de oude plek van de containers geplaatst.
  • De parkeerstrook aan de westzijde wordt met 2 parkeerplaatsen uitgebreid. Dat is mogelijk door 1 boom te verplaatsen naar een groenstrookje aan de noordzijde van de parkeerstrook en door van 2 beoogde gehandicaptenparkeerplaatsen 3 gewone parkeerplaatsen te maken.
  • De 2 beoogde parkeerplaatsen voor gehandicapten worden in de parkeerkoffer aangelegd. Dat is een door groen omzoomde plek waar meerdere auto’s kunnen staan. Dit gaat ten koste van 1 parkeerplaats.
  • Parkeerplaatsen voor elektrisch opladen die eerst in de parkeerkoffer waren voorzien, worden verplaatst naar de parkeerstrook oostelijk van de nieuwe rijwoningen.
  • Waar nieuwe bomen worden geplant, kiezen we voor een grotere maat boom. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aangepaste inrichtingsplan (pdf, 528 KB) op 7 juni 2022 vastgesteld. Kunt u het document niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

Documenten

Kunt u deze documenten niet (goed) lezen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.