Informatieavond: Vragen bewoners en antwoorden gemeente over HSS

Tijdens een informatieavond in oktober 2019 is er gesproken met omwonenden over de woningbouwplannen voor De Hilt en Hink Stap Sprong (HSS). De vragen van de bewoners en de antwoorden van de gemeente over HSS kunt u op deze pagina teruglezen.

Inspraakreactie 1: Bewoonster Patrijzenhof

Samenvatting

 1. 1 laag minder van het appartementencomplex. 3 lagen met kap is veel te hoog, de Eemhof staat op 100 meter afstand.
 2. Speelplek in het groene stuk naast het appartementencomplex maken. 

Beantwoording

 1. Uitgangspunt van ontwikkeling van het appartementencomplex is dat het niet hoger mag worden dan de Eemhof (15 meter). In de stedenbouwkundige visie wordt dan ook uitgegaan van 4 lagen (3 met kap of 4 lagen, waarvan de bovenste bouwlaag terugspringt ten opzicht van de 3e bouwlaag). Omdat het appartementencomplex op relatief grote afstand van de omliggende woningen staat, vinden wij 4 bouwlagen acceptabel. Uit eerdere zonnestudies blijkt bovendien, dat de omliggende woningen geen / nauwelijks hinder van de nieuwe bebouwing met 4 lagen ondervinden.
 2. Het nieuwe appartementencomplex komt in een nog nader in te vullen, groene omgeving te staan. Op korte afstand van het gebouw, aan de Patrijzenhof, ligt al een speelplek. Daarom zal bij het complex geen speelplek worden ingericht.
Inspraakreactie 2: Anoniem

Samenvatting

 1. De 3 hoge bomen bij de Geutoomserf 32, links achter zijn Eiken. Deze bomen zijn te hoog en zouden eigenlijk weg moeten. Ook andere bestaande bomen zijn veel te hoog. Graag vervangen door minder snel groeiende exemplaren.
 2. Goed plan.

Beantwoording

 1. De bomen die noodzakelijkerwijs voor de bouw moeten wijken worden (uiteraard) gekapt. Verder zal in de directe omgeving van de nieuwe woningen en appartementen het groen, inclusief bomen op kwaliteit worden bezien. Gezonde, kwalitatief goede bomen die andere bomen niet in de weg staan, worden (in principe) niet gekapt. De bomen achter Geutoomserf 32 worden daarom ook niet gekapt.
 2. Deze mededeling nemen wij voor kennisgeving aan. We zijn blij met de blijk van waardering.
Inspraakreactie 3: Anoniem

Samenvatting

 1. Nieuwbouw tegenover Geutoomserf geen tuinen, maar parkeerplaatsen.
 2. Parkeerkelder onder appartementen.
 3. Snoeien bestaande hoge bomen rondom appartementen.
 4. Bij de nieuwe weg tegenover de Geutoomserf verkeersdrempels maken.
 5. Het pad achter de Geutoomserf breder maken, ca. 2 meter.

Beantwoording

 1. Tegen de tuinen van de woningen van de Geutoomserf zijn de tuinen van de nieuwe woningen geprojecteerd. De achterkanten van tuinen zijn zodoende niet naar het openbare gebied gesitueerd, maar naar elkaar. Hiervoor is gekozen omdat de achterkanten van tuinen een rommelige indruk kunnen maken. Wij zullen daarom de situering van de parkeerplaatsen en de nieuwe woningen niet aanpassen.
 2. Het appartementengebouw worden sociale huurwoningen. Het budget voor de bouw van deze woningen is onvoldoende om ook een parkeergarage te bouwen. Dit is ook niet nodig omdat op maaiveld voldoende parkeergelegenheid kan worden gemaakt.
 3. De bomen in het gebied worden met enige regelmaat gesnoeid. Zoals onder 2a is aangegeven, zal het groen, inclusief de bomen op kwaliteit worden bezien. Als het nodig is dat de bomen moeten worden gesnoeid zal dat worden gedaan.
 4. We hebben nog geen ontwerp van de buitenruimte. Bij het ontwerpen van de buitenruimte zal (uiteraard) specifiek op de verkeersveiligheid worden gelet. Het maken van een verkeersdrempel ter hoogte van de Geutsoomserf zal in dat licht worden bezien. Overigens lijkt op voorhand het maken van een drempel niet onlogisch
 5. Achterpaden zijn in Eemnes veelal 1,50 meter en dat is voldoende breed voor normaal gebruik voor woningen. Wij zien dan ook geen reden om in deze situatie het pad te verbreden naar 2 meter.
Inspraakreactie 4: Bewoner Geutoomserf 

Samenvatting

 1. Bewoner spreekt zijn grote ongenoegen uit over het slechte onderhoud van het groen achter de woning, de kwaliteit en verlichting van het achterpad, de onveiligheid, de toezeggingen van de gemeente die nooit worden nagekomen en de slechte communicatie van de gemeente.
 2. Bewoner vindt het jammer dat de bomen achter het huis verdwijnen.
 3. Bewoner vreest voor geluidoverlast van schreeuwende bouwvakkers met radio’s tijdens de bouw.

Beantwoording:

 1. Het spijt ons dat de bewoner ontevreden is over het onderhoud van het openbare gebied en de communicatie van de gemeente. Wij doen ons best, om zowel de kwaliteit van het groen als de kwaliteit van de communicatie te verbeteren. Het is niet duidelijk op welke toezeggingen de bewoner doelt.
 2. Wij nemen dit voor kennisgeving aan.
 3. Wij maken altijd afspraken met aannemers over het minimaliseren van overlast van bouwactiviteiten, inclusief het gebruik van radio’s e.d. Het is echter bijna niet te voorkomen, dat er tijdens de bouw enige vorm van overlast zal zijn voor de buurt.
Inspraakreactie 5: Anoniem

Samenvatting
Inspreker vindt het jammer als er een nieuwe weg wordt aangelegd via de Geutoomserf. Kinderen uit de buurt lopen via het bruggetje over de sloot op een veilige manier naar de speeltuin aan de overkant. Door de aanleg van de nieuwe weg denkt inspreker, dat het onveiliger wordt. Bovendien lost dit de verkeersdrukte niet op omdat de nieuwe weg sowieso op de Aartseveen uitkomt. Als er nu een step langs het huis komt is het geluid al vervelend. Inspreker is benieuwd hoe dat klinkt als er een auto voorbij rijdt. 

Beantwoording:
Inspreker heeft gelijk dat het autoverkeer dat naar de locatie gaat, altijd over het Aartseveen zal moeten rijden. Door de nieuwe weg te maken zal echter wel het laatste deel van de Aartseveen worden ontlast c.q. het verkeer zal worden verdeeld over het laatste stukje van de Aartseveen en de Geutoomserf, hoewel voor de hand zal liggen, dat het meeste verkeer over de Aartseveen zal rijden. Het stukje weg is verder ook nodig om de parkeerplaatsen die aan de oostkant van het plangebied zijn gesitueerd, goed te kunnen ontsluiten. 

Door het doortrekken van de weg wordt geen onveilige situatie gecreëerd. De Aartseveen en de Geutoomserf zijn gewone woonstraten waar voetgangers, fietsers en auto’s gebruik van kunnen maken. 

Inspraakreactie 6: Alliantie

Samenvatting:
Het is de bedoeling om in het appartementengebouw 2 en 3 kamer huurwoningen te realiseren. Om een mix aan afmetingen te krijgen moet het appartementengebouw iets groter worden. Daarnaast zijn 6 grondgebondenwoningen in de verkaveling opgenomen op de plek waar eerst 8 woningen in de verkaveling stonden. Als dit middeldure huurwoningen moeten worden of koopgarant woningen, dan is het aan te bevelen om de woningen iets kleiner te maken en in plaats van 6, 7 woningen te maken.

Beantwoording
Het heeft inderdaad de voorkeur om een mis van huurappartementen te bouwen. Om dit te kunnen bereiken zal het appartementengebouw iets groter gemaakt worden. In de ingetrokken verkaveling waren op deze strook grond 8 woningen ingetekend. De strook grond is breed genoeg om 8 woningen met een breedte van 4,5 meter te realiseren zonder dat de omgeving te zwaar wordt belast.