Wijkschouw

Een wijkschouw is een samenwerking tussen inwoners en de gemeente, om samen een plan te maken voor de herinrichting van de buurt.

Herinrichting buurt

Bewoners krijgen voorafgaand aan de wijkschouw een brief waarin deze wordt aangekondigd. Tijdens de wijkschouw wandelen de bewoners samen met het college en ambtenaren door de betreffende wijk. Gezamenlijk wisselen zij van gedachten over eventuele knelpunten, oplossingen en wensen binnen de buurt. Vervolgens stelt de gemeente een herinrichtingsplan op en bespreekt dit met de bewoners. Daarna worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Het laatste wijkschouwproject dat heeft plaatsgevonden was 'Raadhuislaanbuurt fase 3 en 4'. Deze is in het najaar van 2016 afgerond, naar tevredenheid van zowel de bewoners als het gemeentebestuur. Voorlopig staan er geen nieuwe wijkschouwmomenten op de planning.