Projecten

Onder projecten vallen langlopende nieuwbouwprojecten, grote wegreconstructies, langdurige onderhoudsprojecten, of langdurige renovatie van gemeentelijke eigendommen.

 • Industrie maakt ruimte voor woningbouw

  Het terrein van de (voormalige) Ocrietfabriek en de locatie van Sterk B.V. wordt de komende jaren omgevormd van een bedrijfsbestemming naar een woningbouwlocatie.

 • Bomen in Eemnes

  Eemnes is een mooi groen dorp. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. In Eemnes staan in totaal zo’n 8.000 bomen. Ieder jaar controleert de gemeente een kwart van deze bomen. Na vier jaar zijn dan alle bomen bekeken. Bomen die onveilig zijn, worden gekapt. Dat is de afgelopen vier jaar nog niet (volledig) gebeurd. Daarom laat de gemeente dit voorjaar 72 zieke bomen weghalen. Wethouder René ten Have (Openbare Ruimte): "Op deze manier brengen we het reguliere onderhoud weer op orde. Op verschillende manieren informeren we inwoners over de bomen die gekapt worden, onder andere via een overzichtsplattegrond. Ook gaan we in overleg met inwoners kijken naar locaties om bomen te herplanten. Houd voor de laatste informatie deze pagina in de gaten

 • NK Tegelwippen 2023: tegels eruit, groen erin

  Eemnes doet dit jaar mee met het NK Tegelwippen. Tot en met 31 oktober gaan we zoveel mogelijk tegels vervangen door groen en daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. We nemen het op tegen Blaricum, Laren en andere gemeenten in de regio.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. De Omgevingswet bundelt alle bestaande regels voor de fysieke leefomgeving in 1 wet.

 • Omgevingsvisie

  Hoe kunnen we van Eemnes een plek maken waar het nog prettiger is om te wonen en leven? Als gemeente gaan we dit vastleggen in een Omgevingsvisie. Hierin staat wat we in ons dorpscentrum, onze woonwijken, de bedrijventerreinen en buitengebieden willen behouden en wat we willen verbeteren of versterken.

 • Evaluatie herinrichting Wakkerendijk

  In 2021 is de Wakkerendijk opnieuw ingericht na een uitgebreid participatietraject met bewoners en belangenorganisaties. Na de uitvoering is toegezegd het effect van de herinrichting na een jaar te evalueren.

 • Campagne 'Yes! Groener Eemnes!'

  Tijd voor actie! Veel gemeenten, provincies en waterschappen in Nederland nemen maatregelen om inwoners te stimuleren hun tuin te vergroenen. Ook de gemeente Eemnes doet mee en lanceert dit jaar in samenwerking met Stichting Steenbreek de campagne: Yes! Groener Eemnes! Op deze pagina vindt u meer informatie, tips voor een groene tuin en voorbeeldverhalen van andere Eemnessers.

 • Beter Bereikbaar Eemnes

  De gemeente werkt, samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland, aan een beter bereikbaar Eemnes. Op de afslag A27 Eemnes staat vaak een file en is het druk op de Zuidersingel. Het verkeer moet nu en in de toekomst in goede banen worden geleid. Daarom werken we aan de verbreding en herinrichting van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-bushaltes, P+R en aanpassing van de Verlegde Laarderweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het bredere project ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'.

 • Meting luchtkwaliteit

  In de gemeenten Blaricum en Eemnes zijn 7 ‘Palmes buisjes’ in de openbare ruimte geplaatst. Dit gebeurde 25 maart 2020. De buisjes hangen langs de A27 en langs drukke wegen, op 5 locaties in Blaricum en op 2 locaties in Eemnes. Het is een initiatief van Denktank A27, een betrokken bewonersgroep uit de gemeente Blaricum. Met de buisjes is het afgelopen jaar stikstofdioxide gemeten.

 • Maaiwerkzaamheden

  In de gemeente groeit behoorlijk wat gras in de vorm van grasvelden en bermen. Sinds 2020 werd het gras met regelmaat gemaaid. Op bepaalde plekken wordt minder of niet meer gemaaid. Er is niet vergeten te maaien, er is gekozen voor meer variatie in maaibeleid.

 • Herontwikkeling De Hilt

  Op de locatie van het voormalige sport- en ontmoetingscomplex De Hilt, aan de Hasselaarlaan, komt een nieuw woonwijkje. Dit wordt gebouwd door ontwikkelaar Van Wijnen.

 • Herontwikkeling Hink Stap Sprong

  Op de locatie van de voormalige basisschool Hink Stap Sprong aan de Aartseveen 96, bouwt woningcorporatie De Alliantie 29 sociale huurappartementen en 9 grondgebonden eengezinswoningen. De huurappartementen hebben 2 en 3 kamers. De 9 rijwoningen hebben 3 kamers.

 • Berichtenbox MijnOverheid

  Post van de gemeente Eemnes kunt u nu ook digitaal ontvangen in uw persoonlijke Berichtenbox van MijnOverheid. Op deze pagina leest u hoe dit in zijn werk gaat.

 • Houd het groen binnen de perken

  Takken en hagen vanuit tuinen die te ver over de openbare weg hangen kunnen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgen.

 • Bestrijding Japanse duizendknoop

  De Japanse duizendknoop wordt steeds vaker in Nederland aangetroffen. De plant verstikt inheemse planten. De sterke, lange wortelstokken en stengels zijn in staat om schade te veroorzaken aan gebouwen, leidingen en wegen. De plant bedreigt ook bermen, waterkant en dijken. Daarom werken Nederlandse gemeenten hard aan de bestrijding van de plant. Zo ook Eemnes.

 • Zuidpolder

  Zuidpolder staat garant voor natuurlijk dorps wonen, in een polderlandschap omringd door sloten en veel openbaar groen. Een wijk waar de keuzevrijheid van de (toekomstige) bewoner voorop staat.

 • Reuzenberenklauw

  De reuzenberenklauw is een grote groene plant met witte bloemen. Direct contact met de plant kan zorgen voor huidbeschadiging vergelijkbaar met verbranding. De gemeente wil de overlast zoveel mogelijk beperken en gaat de plant bestrijden.

 • Ganzenbeheer in Eemnes

  De Provincie Utrecht en de gemeente Eemnes werken samen aan het beheer van de ganzenpopulatie.

 • Uitrol 5G-netwerk

  De ministeries van Economische zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken hebben de ambitie om de digitale infrastructuur in Nederland te verbeteren om het 5G-netwerk mogelijk te maken. 5G (vijfde generatie mobiele communicatietechnologie) gaat het huidige 4G-netwerk opvolgen. 5G levert een bijdrage aan het opvangen van het groeiende dataverkeer en aan nieuwe toepassingen zoals innovaties in de zorg en de automobiel industrie.

 • Servicenormen dienstverlening

  U heeft een vraag voor de gemeente en pakt de telefoon om deze te stellen. Of u staat met een verzoek bij de balie van het gemeentehuis. Dan wilt u natuurlijk snel geholpen worden. We hebben hiervoor servicenormen opgesteld. Dat zijn beloften over onze dienstverlening.

 • Actualisatie komgrenzen

  De gemeente kan verschillende komgrenzen vaststellen. Deze zijn onder andere van belang voor de maximum snelheid gekoppeld aan de bebouwde kom en voor het beoordelen van kapaanvragen. De huidige komgrenzen in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming zijn verouderd. Daarom is actualisatie noodzakelijk.

 • Educatieve moestuin

  09 juni 2023

  Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, tuinders en partners ligt er in Eemnes een prachtige moestuin. De moestuin ligt aan het Wilgenpad en komt voort uit het Lokaal Preventie-akkoord. Het is bedoeld om een gezonde leefstijl te stimuleren en plek voor ontmoeting te bieden.