Beter Bereikbaar Eemnes

De gemeente werkt, samen met de provincies Utrecht en Noord-Holland, aan een beter bereikbaar Eemnes. Op de afslag A27 Eemnes staat vaak een file en is het druk op de Zuidersingel. Het verkeer moet nu en in de toekomst in goede banen worden geleid. Daarom werken we aan de verbreding en herinrichting van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-bushaltes, P+R en aanpassing van de Verlegde Laarderweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het bredere project ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'.

Wat gaat er gebeuren?

Door de aanleg van de nieuwe, snelle busverbinding verbetert de regionale bereikbaarheid en komt er een vlotte verbinding met Hilversum, Blaricum, Huizen, Utrecht en Amsterdam. BAM realiseert naast de HOV-busbaan en haltes ook twee P+R-terreinen en fietsenstallingen voor de gemeente Eemnes om de overstap van automobilisten op het HOV te bevorderen. Om de doorstroming van het verkeer van de afrit en naar de toerit van de A27 bij Eemnes te verbeteren, gaat BAM de Zuidersingel verbreden, extra rijstroken aanleggen en verkeersregelinstallaties plaatsen bij de kruisingen. Ook verbreedt zij de Verlegde Laarderweg. 

Nachtelijke afsluitingen Zuidersingel: vanaf maandag 4 december 2023

BAM Infra gaat de middenbermen tussen de rijbanen voorzien van asfalt om de rijstroken te kunnen verschuiven. Hiervoor wordt er in een aantal nachten (tussen 21.00 uur en 05.00 uur) gewerkt: van maandagavond 4 december tot vrijdagavond 8 december. Het gaat om het deel tussen de Stadwijksingel en de rotonde. Ook aan de Verlegde Laarderweg (over het viaduct) wordt gewerkt. 

Gele omleidingsborden adviseren u een andere route te kiezen. Nood- en hulpdiensten en de bus kunnen langs het werk. Het werk is naar verwachting vrijdag 8 december gereed. Dan is de weg weer open. Aansluitend volgt een weekendafsluiting van de toe- en afrit naar de A27 aan de kant van Eemnes. Deze toe- en afrit zijn afgesloten vanaf vrijdagavond 8 december 20.00 uur tot en met zondag 10 december 06.00 uur. 

Waarom is dit project nodig?

Theo Reijn, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van gemeente Eemnes: ‘Nu is er nog een bus die één keer in het uur naar Hilversum gaat; straks de snelle bus die in de spits zes keer in het uur gaat en je in een kwartiertje in Hilversum brengt. En met één keer overstappen ben je ook snel in Amsterdam of Almere. Maar ook met de auto wordt Eemnes beter bereikbaar en moeten we eindelijk van de dagelijkse files om Eemnes in te komen zijn verlost.’

Welke maatregelen nemen we voor doorstroming en veiligheid verkeer? 

Om tijdens de werkzaamheden de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk te hinderen, legt BAM een tijdelijke rotonde aan bij de af- en toerit van de A27 op de Zuidersingel. Ook legt zij aparte bouwwegen aan voor het werkverkeer. BAM neemt maatregelen om de veiligheid van weggebruikers en medewerkers tijdens de werkzaamheden op deze drukke verkeersaansluiting te waarborgen door het plaatsen van afzettingen. Zij zet bebording en tekstkarren in om te communiceren over de aangepaste situatie en de snelheidslimiet. Daarnaast plaatst BAM op de Verlegde Laarderweg een speciale flitspaal om weggebruikers bewust te maken zich aan de gehanteerde snelheid te houden. Voor elke weggebruiker die zich aan de aangepaste maximumsnelheid houdt, doet BAM via een digitale spaarpot een donatie aan een goed doel dat nog wordt bepaald. 

Geslaagde inloopbijeenkomst op 8 november

Op 8 november was er een geslaagde inloopbijeenkomst over dit project. De tekeningen die BAM Infra heeft op deze avond heeft getoond, vindt u onderaan deze webpagina. 

Ontwerp en meer informatie

Bekijk het Definitief Ontwerp (pdf, 6,91 MB) van dit project.
Kijk voor meer informatie over het project op de projectwebsite van de provincie Noord-Holland.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uw vragen stellen aan BAM Infra via e-mail naar beterbereikbaareemnes@bam.com. Zij zijn op werkdagen tussen 09:00 en 16:00 uur ook telefonisch bereikbaar via 06-55250115. U kunt ook terecht bij de projectleider van de BEL Combinatie, I. Bouwens. Hij is te bereiken via e-mail naar i.bouwens@belcombinatie.nl 

Download de BouwApp 

Tijdens de uitvoering maakt BAM Infra gebruik van de BouwApp. Hier kunt u de werkzaamheden gemakkelijk volgen en uw vragen stellen. Download de gratis app op uw telefoon of tablet en zoek daarna naar ´Beter Bereikbaar Eemnes´.

Tekeningen met fases

Hieronder vindt u de tekeningen met de fases van het werk. Ook ziet u de bijbehorende planning.
Fase 0: december 2023 (pdf, 2,5 MB)
Fase 1: november 2023 t/m februari 2024 (pdf, 2,52 MB)
Fase 2a: januari 2024 t/m maart 2024 (pdf, 2,51 MB)
Fase 2b: maart 2024 t/m april 2024 (pdf, 2,51 MB)
Fase 3: maart 2024 t/m april 2024 (pdf, 1,75 MB)
Fase 4a: april 2024 t/m mei 2024 (pdf, 2,49 MB)
Fase 4b: april 2024 t/m mei 2024 (pdf, 2,49 MB)
Fase 5: juni 2024 (pdf, 2,21 MB)
Gereed: zomer 2024 (pdf, 1,81 MB)