Ganzenbeheer in Eemnes

De Provincie Utrecht en de gemeente Eemnes werken samen aan het beheer van de ganzenpopulatie.

Ganzen horen bij Nederland

Ook in de polders van Eemnes zijn grote groepen ganzen een vertrouwd gezicht. Van oudsher trokken de ganzen naar het Zuiden om hier enige tijd te verblijven. De laatste tijd neemt het aantal ganzen dat het hele jaar blijft, sterk toe. Nu is het nog een overzichtelijk probleem, maar het wordt anders als we niets doen.

Schade

Ganzen verdringen de kwetsbare groep weidevogels in onze polders. Ook zorgen ze voor overbemesting en veroorzaken ze vraatschade. Het is dan ook van belang het aantal ganzen niet verder te laten stijgen.

Samenwerking

De provincie Utrecht heeft daarom besloten om de hoeveelheid ganzen te beheren. En de gemeente Eemnes gevraagd hieraan mee te werken. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat ganzenbeheer alleen gerealiseerd kan worden als alle partijen samenwerken, gaan wij daar graag in mee. Lees meer over (de noodzaak van) ganzenbeheer op de website van Provincie Utrecht (klik op Ganzenbeheer)