Industrie maakt ruimte voor woningbouw

Het terrein van de (voormalige) Ocrietfabriek en de locatie van Sterk B.V. wordt de komende jaren omgevormd van een bedrijfsbestemming naar een woningbouwlocatie.

In nauwe samenwerking met de gemeente Baarn, de projectontwikkelaars en andere stakeholders is er een zogeheten gebiedsvisie gemaakt: 'Transformatie aan de Eem'. De Gebiedsvisie Transformatie aan de Eem is in april 2023 vastgesteld door de gemeenteraad van Eemnes.

Impact op verkeersbewegingen

Door het verkeerskundig adviesbureau Goudappel zijn de verkeersgevolgen van de bouw van woningen in beeld gebracht. Het onderzoek van Goudappel was verkeerstechnisch ingestoken. Bij betrokkenen (omwonenden, werkenden en andere belanghebbenden) is er behoefte om de impact van de verkeersbewegingen breder in kaart te brengen. Gemeente Eemnes wil aan dit verzoek gehoor geven door samen met belanghebbenden een breder onderzoek te doen naar de impact op verkeersbewegingen. Onderaan deze webpagina vindt u de uitnodigingbrief en de ‘Notitie werkwijze onderzoeksgroep’. Hierin staat meer uitleg over de werkwijze van de onderzoeksgroep. Deze werkwijze is in nauw overleg met de gemeente Baarn en de Ontwikkelcombinatie (Ocriet/Sterk) tot stand gekomen.

Deelname aan onderzoeksgroep

Wilt u ook deelnemen? Iedereen die belanghebbend is kan zich aanmelden voor deelname aan de onderzoeksgroep. Deelname is op persoonlijke titel. Wij streven naar een brede samenstelling van diversiteit van belangen, met een maximum aantal van 12 personen. De onderzoeksgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke gespreksleider. U kunt zich opgeven voor de onderzoeksgroep door een mail te sturen naar ruimte@belcombinatie.nl Graag onder vermelding van ‘Onderzoeksgroep Eembrugge’. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.toekomstocriet.nl 

Documenten