Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV

De gemeente werkt aan een beter bereikbaar Eemnes. Op de afslag A27 Eemnes staat vaak een file en is het druk op de Zuidersingel. Het verkeer moet nu en in de toekomst in goede banen worden geleid. Daarom werken we aan de verbreding en reconstructie van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-bushaltes, P+R en aanpassing van de Verlegde Laarderweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het bredere project ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'.

Zuidersingel

Eind 2020 is samen met Rijkswaterstaat gewerkt aan het opstellen van een voorlopig ontwerp hiervoor. Het voorlopig ontwerp is op 8 februari 2021 besproken in de raadscommissie Ruimte. Belanghebbenden en of bewoners kunnen daarop reageren. De ontwerptekeningen, ontwerpnotitie en alle overige relevante stukken vindt u op de raadsagenda.   

Onderzoek verschuiving

In februari 2021 ontving de gemeente Eemnes een brief van de bewoners van de Roodzwenk met de vraag om de verbreding van de Zuidersingel te verschuiven richting de kant van het BP-tankstation. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Op verzoek van de bewoners aan de Roodzwenk blijft de kant van de verharding aan de kant van de woningen op nagenoeg dezelfde plek liggen. De verbrede Zuidersingel komt dus niet richting deze woningen.

HOV Eemnes

Het is goed wonen in ’t Gooi en dat willen we graag zo houden. Daarom investeren we samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Blaricum, Laren, Hilversum en Huizen in een betrouwbaar OV-netwerk voor alle inwoners en reizigers in ’t Gooi, onder andere door realisatie van een snelle hoogwaardige busverbinding tussen Hilversum en Huizen. In Eemnes komen er bushaltes aan beide zijden van de A27 ter hoogte van de Verlegde Laarderweg met P+R voorzieningen en fietsenstallingen.

Kijk voor actuele informatie over het project op de projectwebsite van de provincie Noord-Holland.

Planning

De planning is om begin 2022 te starten met de werkzaamheden. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Vragen en antwoorden n.a.v. bewonersavond

Lees hier de vragen en antwoorden naar aanleiding van de bewonersavond van 15 juni 2021 voor bewoners van Roodzwenk en Vierkante Bosje

Contact 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de projectleider, de heer I. Bouwens via e-mail.