Gebiedsvisie De Hilt en omgeving

De gemeenteraad van Eemnes heeft besloten om De Hilt op een nieuwe locatie onder te brengen: in het Huis van Eemnes. De locatie waar De Hilt nu gevestigd is komt daarmee vrij. Waar ook ruimte vrij komt is op locatie HinkStapSprong. Daar zit nu basisschool Merlijn, maar die verhuist nog in 2018.

Vastgesteld door de raad

In Gebiedsvisie De Hilt (pdf 3,8kb) staat beschreven hoe de locaties, de deelgebieden, kunnen worden ingevuld. De gemeenteraad van Eemnes heeft deze gebiedsvisie vastgesteld op 29 januari 2018.

Deelgebied De Hilt
Op de plek van De Hilt ontstaat ruimte voor woningbouw. Theater De Hasselbak blijft en de ‘jeu de boules’ gaat ergens anders heen. De visie voorziet in wat duurdere woningen en sluit zo veel mogelijk aan bij de bestaande structuur. Een belangrijk aandachtspunt is het haal- en brengverkeer van basisschool ’t Noorderlicht. Voordat de woonbestemming verder wordt ingevuld, loopt een onderzoek naar de mogelijkheden om op deze plek een verzorgingstehuis te bouwen.

Deelgebied De HinkStapSprong
Op dit moment wordt onderzocht of hier sociale en middeldure huurwoningen kunnen komen, zoals beschreven is in de gebiedsvisie.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.Testor. Hij is bereikbaar via tel. 14 035 en per e-mail