Grondwateroverlast

Bewoners uit de omgeving Torenzicht, Molenweg, Braadkamp en de Laarderweg ervaren al enige tijd (grond)wateroverlast in dit gebied.

In opdracht van de gemeente is in augustus 2018 een onderzoek gestart naar het verloop van de grondwaterstanden. En naar de oorzaken van de, door de bewoners ervaren, waterproblemen. Het onderzoek duurt 1 jaar, tot augustus 2019. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek en de vervolgstappen werden aan de bewoners gepresenteerd tijdens de informatieavond op 27 en 28 november 2018. 

Aan het einde van het tweede kwartaal 2019 presenteert de gemeente opnieuw de tussentijdse bevindingen aan bewoners. De gemeente zal dan samen met hen zoeken naar mogelijke maatregelen. Deze maatregelen worden dan ook uitgewerkt.

In augustus 2019 eindigt de onderzoeksperiode. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een beslissing over het advies.