Huis van Eemnes

De bouw van het Huis van Eemnes is gestart. De gemeente heeft in mei 2018 onderzoek gedaan naar het draagvlak onder bewoners voor de plannen en locatiekeuze voor het Huis van Eemnes.

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen. Ook leest u er over in De Rotonde. Op de pagina documenten vindt u een overzicht van alle bijbehorende stukken.

Nieuwbouw gestart

Op 28 mei 2018 heeft de gemeenteraad besloten om verder te gaan met de nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel. Ook is er een besluit genomen over de aanvraag voor de omgevingsvergunning; deze is inmiddels verleend. Begin juni heeft de gemeente de lage hekken rond de bouwlocatie weggehaald. En onlangs is het bouwbedrijf begonnen met de voorbereidingen voor de bouw.

Op 5 juli startte het bouwbedrijf met de volgende werkzaamheden:

  • heiwerkzaamheden (duur: ongeveer 3 à 4 weken)
  • grond- en funderingswerkzaamheden (start medio week 33, duur: ongeveer 5 à 6 weken)

Aanrijroute bouwverkeer

Vanaf afslag 34 Eemnes volgt het bouwverkeer zo veel mogelijk de aanrijroute over de Noordersingel (en niet over de Laarderweg). Bij de in- en uitrit van de bouwlocatie worden borden geplaatst om het autoverkeer in goede banen te leiden. Het fietspad langs de Noordersingel kunt u gewoon gebruiken.

Samenwerken in het Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes is niet alleen een gebouw of een beheer- en exploitatiestichting, maar vooral de samenwerking met partijen in een netwerk. Het legt verbindingen binnen de gemeenschap van Eemnes. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen straks aan het werk in het Huis van Eemnes, dat voor hen zal dienen als een LeerWerkHuis. Denk aan mensen met een beperking die er een zinvolle dagbesteding hebben of mensen die willen reïntegreren. Maar het LeerWerkHuis is ook bedoeld voor scholieren die er een maatschappelijke stage kunnen doen. Het Huis van Eemnes kan niet zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers. De komende tijd zal het vrijwilligersbeleid worden ontwikkeld. Verder zullen de bibliotheek en de Stichting Huis van Eemnes de kansen voor samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers uitwerken.