Reconstructie A27

De aansluiting van de A27 op de Zuidersingel in Eemnes (bij het BP tankstation) kan het verkeer niet meer verwerken. Dit zorgt niet alleen voor lange wachttijden voor het verkeer vanaf de A27 naar Eemnes en Laren, maar ook voor verkeershinder op de A27. Daarom is een ingrijpende reconstructie nodig van het T-kruispunt onderaan de afrit en de naastgelegen kruising van de Zuidersingel met de Stadwijksingel.

Eind 2020 is samen met Rijkswaterstaat gewerkt aan het opstellen van een voorlopig ontwerp hiervoor. Het voorlopig ontwerp wordt op 8 februari 2021 besproken in de raadscommissie Ruimte. Belanghebbenden en of bewoners kunnen daarop reageren. De ontwerptekeningen, ontwerpnotitie en alle overige relevante stukken vindt u op de raadsagenda   

Voorlopig ontwerp naar de raad

Het voorlopig ontwerp met de bijbehorende kostenbegroting is 15 februari 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ontwerp staat nu in principe vast. Maar bij de uitwerking tot het definitieve ontwerp kan het enigszins worden aangevuld of aangepast. Daarna volgt het definitief ontwerp, om vervolgens tot realisatie over te gaan. Uitgangspunt is om de realisatie hiervan gecombineerd uit te voeren met het plan voor de aanleg van de HOV haltes Eemnes langs de A27 met de bijbehorende infrastructuur.  

Contact 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de projectleider, de heer I. Bouwens. E-mail: I.Bouwens@belcombinatie.nl