Veiligheid

Eemnes wil een veilige gemeente zijn. Voor alle inwoners en bezoekers, op straat en in de wijk. Daarvoor zijn er verschillende initiatieven gericht op het voorkomen van woninginbraken, verminderen van overlast en criminaliteit en stimuleren van buurtpreventie.

  • Openbare Orde en Veiligheid

    Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot woninginbraken, buurtpreventie, WhatsApp-groepen, politiepost en het integraal veiligheidsplan.

  • Rampenbestrijding

    De gemeente Eemnes valt onder de Veiligheidsregio Utrecht.