Wegen en groen

Eemnes is goed bereikbaar. Via de doorgaande wegen, die aansluiten op A1 of A27, zijn de verschillende woonstraten eenvoudig te bereiken. Liever met de bus of taxi? Stap dan in bij het openbaar streekvervoer van Gooi- en Vechtstreek en Utrecht.

 • Melding openbare ruimte

  Losse stoeptegel? Overhangend groen, onveilige verkeerssituatie?

 • Werk in uitvoering

  Hier vindt u alle informatie over...

 • Laadpalen elektrisch rijden

  U wilt de gemeente Eemnes vragen om plaatsing van een oplaadpaal voor uw elektrische auto.

 • Straatverlichting

  U wilt een storing aan de openbare verlichting melden.

 • Bomen in Eemnes

  Eemnes kenmerkt zich door veel groen in de leefomgeving. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Stelt u zich eens voor hoe Eemnes er zonder bomen uit zou zien. Niet alleen de bomen van de gemeente, maar ook bomen op particuliere grond zijn soms bepalend voor het groene beeld van ons dorp.

 • Riool

  De gemeente zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het hoofdrioolstelsel. Bent u eigenaar van een woning of een niet-woning? Dan bent u verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de aansluiting op dit stelsel.

 • Verkeersvisie 2035

  Hoeveel ruimte krijgt de auto in het centrum van Eemnes? Hoe kunnen we fietsen aantrekkelijker maken? Wat voor parkeerbeleid gaan we voeren? Welke kansen liggen er voor deelvervoer? De ‘Verkeersvisie 2035’ geeft antwoord op deze en andere vragen over verkeer in en om Eemnes.

 • Gladheidbestrijding

  In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezen van natte weggedeelten overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente probeert de gladheid zoveel mogelijk te bestrijden gedurende de periode vanaf eind oktober tot april. Tijdens deze periode staan de medewerkers van de gemeente dag en nacht paraat voor de bestrijding van eventuele gladheid.

 • Jaarlijkse bladcampagne

  Het is herfst en het blad valt van de bomen. De gemeente verwijdert blad van de openbare gazons en de straten. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van blad uit uw eigen tuin. Leg dit dus niet aan de openbare weg want dit is niet toegestaan. Samen houden we Eemnes schoon en leefbaar!

 • Zelfbeheer

  Zelfbeheer is het vrijwillig onderhouden van een gedeelte van de openbare ruimte. Dat kan een boomspiegel zijn (stukje grond rond een boom in de stoep), plantenbak, plantsoentje of zelfs een hofje of speelplek. Zelfbeheer is gedurende het hele jaar mogelijk, maar kan ook als eenmalige actie worden opgepakt. Vindt u het leuk om mee te doen? Dat kan!

 • Dierenoverlast

  Hebt u last van bijvoorbeeld ratten, wespen of de eikenprocessierups in de openbare ruimte?

 • Speelbeleid Eemnes 2020-2029

  Buiten spelen is belangrijk voor opgroeiende kinderen. Ze leren er samen spelen en ze ontwikkelen kracht en lenigheid in hun lichaam. Om dat te kunnen doen zijn er fijne en veilige speelplekken nodig, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Met verschillende soorten speelplekken in een buurt. Met speeltoestellen, een spelaanleiding (bijvoorbeeld stapstenen), met doeltjes of de natuurspeelplek.

 • Honden in Eemnes

  Honden zijn welkom in Eemnes. Tegelijkertijd willen we dat het voor alle inwoners prettig wonen en leven blijft. De gemeente heeft daarom gedragsregels voor hondenbezitters opgesteld. Met als doel: minder overlast en meer plezier! Houd u aan de gedragsregels en spreek elkaar erop aan als dat nodig is. Zo houden we Eemnes samen veilig en schoon. Van 7 t/m 24 september kon u via een enquête meedenken over de gedragsregels voor hondenbezitters en faciliteiten voor honden in Eemnes. We zijn nu alle input aan het verzamelen en verwerken. Op basis van de uitkomsten wordt een nieuw hondenbeleid opgesteld. Hierover volgt eind dit jaar meer.

 • Zoeklocatie wind van de provincie Utrecht

  De provincie Utrecht maakte bekend waar mogelijk windmolens kunnen komen in de provincie. Dat worden zoeklocaties genoemd. Eerder ging het om ongeveer 100 zoeklocaties. Dit aantal is nu teruggebracht naar 27. De gemeente Eemnes is ook één van die 27 zoeklocaties voor het plaatsen van windmolens.