Dierenoverlast

Hebt u last van bijvoorbeeld ratten, wespen of de eikenprocessierups in de openbare ruimte?

Doe dan een Melding openbare ruimte. Wij onderzoeken dan de situatie en nemen indien nodig maatregelen. Bij overlast van dieren op uw eigen terrein ligt de verantwoordelijkheid voor de beheersing/bestrijding bij de eigenaar en/of huurder van een gebouw of grond. Bekijk ook onderstaande tips.

In welke situatie doen we wat?

  • Is er overlast van ratten in de buurt? Dan onderzoeken we de situatie. Als het nodig is dan nemen we maatregelen, samen met bewoners en bijvoorbeeld de woningcorporatie.
  • Wespen in de openbare ruimte bestrijden we als deze een gevaar vormen voor de omgeving.
  • De eikenprocessierups komt steeds meer voor in Nederland. U kunt door dit beestje veel last krijgen van jeuk. Lees meer over de eikenprocessierups.
  • Muskus- of beverratten worden actief bestreden voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee de veiligheid van onze dijken. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dat dan op Muskusrattenbeheer of bel naar 030 - 634 57 56. 

De gemeente bestrijdt alleen overlast van ratten, wespen en de eikenprocessierups. Muizen, mollen, bijen, teken, buxusmot en andere plaagdieren bestrijden wij niet.

Dierenoverlast op eigen terrein

Hebt u overlast van plaagdieren op uw eigen terrein? Dan moet u zelf voor de bestrijding zorgen. Tips hiervoor staan bijvoorbeeld op de website van Milieu Centraal of kijk op de website van Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.  

U kunt ook een bestrijdingsbedrijf benaderen. Via internet vindt u meerdere gespecialiseerde en erkende bedrijven die u kunnen helpen. 

Dode dieren melden

Mocht u dode dieren in de gemeente aantreffen, dan kunt u dit melden via 14 035 of via een melding openbare ruimte

Vogelgriep

Vogelgriep is een ziekte die zeer besmettelijk kan zijn voor pluimvee, zoals kippen, ganzen, eenden en zwanen. Vogels raken besmet met het vogelgriepvirus door direct contact met besmette vogels, door opname van het virus via de lucht of via besmet materiaal zoals mest. Besmette dieren worden ziek en gaan vaak dood. Het risico dat mensen besmet raken met het vogelgriepvirus is zeer klein.

Via een melding openbare ruimte kunt u een melding maken als er dode ganzen, eenden en zwanen zijn aangetroffen. 

Op de website van Wageningen University & Research (WUR) is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Dier in nood

Meld een dier in nood bij Meldpunt 144 Red een dier

Meld een verstoring van een (beschermd) dier bij de regionale uitvoeringsdienst (RUD)