Gladheidbestrijding

In de winterperiode kunnen hevige sneeuwval, ijzel en opvriezen van natte weggedeelten overlast veroorzaken voor de weggebruiker. De gemeente probeert de gladheid zoveel mogelijk te bestrijden gedurende de periode vanaf eind oktober tot april. Tijdens deze periode staan de medewerkers van de gemeente dag en nacht paraat voor de bestrijding van eventuele gladheid.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot het begaanbaar houden van de wegen en fietspaden. Op de belangrijkste doorgaande hoofdwegen en fietspaden in de gemeente wordt de gladheid bestreden. De gemeente zet zich tijdens gladheid optimaal in om, in de beschikbare tijd, zoveel mogelijk te strooien en sneeuw te vegen. Dit betekent dat de wegen, ondanks de inspanning van gemeentemedewerkers, nog steeds glad kunnen zijn.

Er wordt preventief gestrooid en de sneeuwschuifacties worden zo goed mogelijk afgestemd op de verkeersstromen en drukte.

Routes

Om de gladheid te bestrijden, wordt gewerkt volgens een vaste route:

Vastgestelde route binnen gemeente

Belangrijke doorgaande hoofdwegen en fietspaden binnen de gemeente zijn vastgesteld in routes voor gladheidbestrijding. De wegen en paden die in deze routes zijn opgenomen, worden zowel tijdens als buiten kantooruren gestrooid. Op deze routes zijn eventuele fietspadpaaltjes van tevoren verwijderd.Na het strooiseizoen worden deze weer teruggeplaatst.

Bestemmingen; scholen, winkels, zorgcentra, bushaltes

De omgeving van scholen, winkelcentra, zorg- en bejaardencentra en bushaltes worden ook meegenomen in de gladheidbestrijding. Op deze locaties wordt alleen tijdens kantooruren de gladheid bestreden.

Wat kunt u doen?

Ondanks alle inspanningen van de gemeente om de gladheid te bestrijden, kunnen de wegen en fietspaden toch nog glad zijn. Bijvoorbeeld door langdurige bevriezing van weggedeelten en/of door veel sneeuwval in een kort tijdsbestek. Wees dus voorzichtig wanneer u de straat op gaat en neem maatregelen. Bijvoorbeeld door geschikt schoeisel te dragen. Autobezitters kunnen winterbanden monteren. Als inwoner kunt u meehelpen met het begaanbaar houden van trottoirs en voetpaden door deze bijvoorbeeld bij sneeuwval tijdig te vegen.