Straatverlichting

U wilt een storing aan de openbare verlichting melden.

Algemeen

Openbare verlichting is de verlichting van de openbare weg en van andere openbare ruimtes, zoals parken en pleinen. De gemeente plaatst de openbare verlichting ter bevordering van de verkeersveiligheid en voor de sociale veiligheid. Het onderhoud van de straatverlichting is door de gemeente Eemnes uitbesteed aan een particuliere onderhoudsdienst, genaamd CityTec.

Storing melden

Indien u storingen aan lichtmasten wilt melden, kunt u terecht bij de storingsdienst van dit bedrijf. Dit kan telefonisch via telefoonnummer 088 - 100 27 31 of via de website http://www.citytec.nl/storing-melden. Hierbij moet het nummer, dat op ooghoogte van de paal staat, worden vermeld. Dit is nodig om de locatie van de lichtmast exact te kunnen bepalen. Indien er geen nummer op de lichtmast staat, is deze waarschijnlijk niet van CityTec en kunnen zowel CityTec als de gemeente niets doen.
Bij storing van enkel 1 lichtmast, zal deze in principe binnen 5 werkdagen na melding worden verholpen.

Storing meerdere lichtmasten

Indien meerdere lichtmasten op rij niet branden, is er waarschijnlijk sprake van een storing in het kabelnet. In dat geval ligt de verantwoordelijkheid bij de netbeheerder, Stedin B.V. Het enige wat CityTec dan kan doen, is druk uitoefenen op de netbeheerder, om de kabelstoring zo spoedig mogelijk te verhelpen.