Verkeer en Vervoer

Hier vindt u alle informatie over...

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

  De gemeente Eemnes hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Daarom heeft de gemeente Eemnes een Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) 2017-2021 opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente voor de komende jaren op het gebied van de bereikbaarheid, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Speerpunt is de fiets, onder andere investeren we samen met de regio en provincie in een goed en veilig (snel)fietspaden netwerk.

 • HOV in ‘t Gooi

  De gemeente werkt aan de verbreding en reconstructie van de Zuidersingel en de aanleg van de Eemnesser HOV-bushaltes, P+R en aanpassing van de Verlegde Laarderweg. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het bredere project ‘Bereikbaar Eemnes – Zuidersingel en HOV'.

 • Toekomst openbaar vervoer (OV)

  Op 31 januari 2019 was er een extra openbare raadsbijeenkomst voor de raden van Blaricum, Eemnes en Laren over de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio Gooi- en Vechtstreek door de provincie Noord-Holland. Alle op deze avond ingebrachte wensen van bewoners en raad zijn ingebracht bij de provincie Noord-Holland. De provincie bepaalt uiteindelijk wat daarvan wordt overgenomen in het eisenpakket voor de aanbesteding. Het nieuwe openbaar vervoersysteem zal medio 2021 van start gaan.

 • Vervoer in Eemnes

  Op deze pagina vind je een overzicht van vervoersmogelijkheden in Eemnes.