Bomen in Eemnes

Eemnes kenmerkt zich door veel groen in de leefomgeving. Bomen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Stelt u zich eens voor hoe Eemnes er zonder bomen uit zou zien. Niet alleen de bomen van de gemeente, maar ook bomen op particuliere grond zijn soms bepalend voor het groene beeld van ons dorp.

Waardevolle bomenlijst

Waardevolle bomen zijn belangrijk voor een duurzaam en groen dorp. De bomen zijn waardevol, omdat ze:

  • 50 jaar of ouder zijn en
  • een behoorlijke toekomstverwachting hebben en
  • landschappelijke, ecologische of historische waarde hebben

Eemnes heeft de waardevolle bomen op een lijst geplaatst. Alle particuliere eigenaren van een waardevolle boom(groep) weten dat hun boom of bomen op deze lijst voorkomt. De lijst van waardevolle bomen vindt u hieronder.

Kapvergunning

Particulieren hoeven alleen voor de waardevolle bomen een kapvergunning aan te vragen. Dit moet via het omgevingsloket. Voor andere particuliere bomen is geen kapvergunning nodig. Voor bomen in eigendom van de gemeente is een kapvergunning nodig als de boom een diameter heeft die groter is dan 20 cm.

Contact

Voor meer informatie over de waardevolle bomenlijst of snoeiwerkzaamheden kunt u terecht bij afdeling Openbare Ruimte van de BEL Combinatie, telefonisch via 14 035. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@belcombinatie.nl