Werk in uitvoering

Hier vindt u alle informatie over...

Werk aan de weg

De komende tijd krijgen sommige wegmarkeringen in Eemnes een opfrisbeurt. Lees verder...
 

Verbreding A27/A1

Rijkswaterstaat is 20 februari 2017 gestart met de voorbereiding van de verbreding langs de A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en de afslag Bunschoten-Spakenburg.
De aannemerscombinatie 3Angle voert in opdracht van Rijkswaterstaat de werkzaamheden uit. Meer informatie en het laatste nieuws vindt u op de projectwebsite www.verbredingA27A1.nl
 

Baggerwerkzaamheden

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Eemnes zijn gestart met het baggeren van watergangen binnen de bebouwde kom van Eemnes.