Bermversteviging Eikenlaan

Maandag 2 september start de gemeente met werkzaamheden langs de rijbaan van de Eikenlaan in Eemnes. Tijdens deze werkzaamheden wordt aan beide zijde van de rijbaan de berm versterkt door middel van bermbeton.

De planning van de werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden starten op maandag 2 september vanaf 07.00 uur.
De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd. Dit is om de overlast te beperken en de bereikbaarheid van bewoners en bedrijven te kunnen garanderen. Per fase duren de werkzaamheden 1 week. In totaal, inclusief afrondende werkzaamheden, duren de werkzaamheden zo’n 3 weken.

Beperken van overlast

We proberen de overlast van de werkzaamheden voor u als bewoner zoveel mogelijk te beperken. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u hinder ondervindt. Wij vragen uw begrip daarvoor

Bereikbaarheid van de woningen

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar. Wanneer de werkzaamheden direct voor een inrit plaatsvinden, wordt u hier tijdig door de aannemer op gewezen.

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden?

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de werkzaamheden. Voor vragen over de uitvoering kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de toezichthouder, de heer Zuuring, 06 - 42 87 71 81. Voor overige vragen kunt u, van maandag tot en met vrijdag, tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Bastiaan Heerschop van de BEL Combinatie, via 14 035.