Natuurvriendelijke oevers in Eemland

De oevers van grote weteringen in het poldergebied ten noorden van de A1, tussen Eemnes en Bunschoten, worden opnieuw ingericht. In de ondiepe weteringen groeien nu te weinig planten die het water zuiveren. Waterschap Vallei en Veluwe startte het werk in de eerste week van november.

Eind december 2020 is het werk klaar. Tijdens het broedseizoen – 15 februari tot 15 juli - wordt niet gewerkt. Het waterschap treft de maatregelen, omdat de Kaderrichtlijn Water voor 2027 schoon oppervlaktewater en grondwater voorschrijft. De weteringen waar nu gewerkt gaat worden zijn de Noord- en Zuid Middenwetering, de Eemnesservaart en de Rik Visserswetering. De overige watergangen volgen na het broedseizoen in 2020.

Natuurvriendelijke oevers

De oevers langs de weteringen worden natuurvriendelijker gemaakt. Dat betekent dat in het talud een vlak stuk komt dat het gehele jaar onder water blijft staan. Daarop gaan zich meer en meer verschillende moerasplanten ontwikkelen, terwijl de waterdoorstroming gelijk blijft. Bovendien gaan ook vissen zich tussen deze planten verschuilen. Uiteindelijk wordt hierdoor de waterkwaliteit en het leven van waterdieren en -planten in en rond de weteringen een stuk beter.

Grond

Langs de weteringen wordt grond ontgraven die gedeeltelijk onder water in het talud wordt hergebruikt. Omdat in deze grond PFAS voorkomt, verwerkt het waterschap deze grond niet onder water. Het grondwerk wordt op een later tijdstip uitgevoerd als bekend is wat de nieuwe norm voor PFAS is. Het plaatsen van de beschoeiingen, de bescherming om te voorkomen dat oevers uitspoelen, vindt de komende weken wél plaats.

Onderhoud

Met Natuurmonumenten, Collectief Eemland en LTO werkt het waterschap samen om de oevers in de toekomst goed te onderhouden zodat de leefomgeving voor weidevogels goed blijft.

Bekijk de locatie en planning van de werkzaamheden (pdf 1,91 MB).