Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Eemnes doet dat, met uitzondering van jeugdzorg, in samenwerking met Blaricum, Laren, en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Budgetcoach

  De Budgetcoach is er om u te helpen en te adviseren bij problemen rondom geld en (voorkoming van) schulden. De Budgetcoach kan u wijzen op het bestaan van allerlei hulpregelingen en samen met u onderzoeken welke hulp er nodig is.

 • Mantelzorg

  Zorgt u als mantelzorger langdurig voor een familielid, buurvrouw of vriend met een beperking of chronische ziekte? En heeft u vragen over mantelzorg of mantelzorgondersteuning? Of wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen voor een mantelzorger die u in het zonnetje wilt zetten?

 • Jeugdhulp

  Iedereen heeft wel eens kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien. Dan is het fijn om te kunnen overleggen met iemand die verstand van zaken heeft. Eemnes heeft een Jeugd- en Gezinsteam. Bij hen kunt u als ouder, opvoeder, jongere of professional terecht voor al uw vragen, informatie en jeugdhulp. Dit team biedt ondersteuning die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders. Binnen de beschikbare middelen.

 • Subsidies

  Subsidies op het gebied van sport, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, cultuur, kunst en amateurkunstbeoefening.

 • Maatschappelijke Zaken HBEL

  Eemnes werkt samen met de gemeente Huizen, Blaricum en Laren, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Gehandicaptenparkeerkaart of –parkeerplaats

  Als u een handicap heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kunt u een parkeerplaats op kenteken aanvragen.

 • Adviesraad Sociaal Domein HBEL

  De Adviesraad Sociaal Domein HBEL is ingesteld door de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het doel van de adviesraad is eraan bijdragen dat elke Huizer, Blaricummer, Eemnesser of Laarder zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving.

 • Discriminatie en ongelijke behandeling

  Wordt u gediscrimineerd? Dan kunt u dit melden bij Art.1 Midden Nederland.

 • Vrijwilligerswerk

  In Eemnes, Blaricum en Laren zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Denk aan ondersteuning bij een cultureel centrum, kerk of sportclub of aan vrijwillige thuishulpactiviteiten. Omdat de BEL-gemeenten vrijwilligerswerk belangrijk vinden en eventuele risico’s willen afdekken, zijn vrijwilligers automatisch verzekerd.

 • Stichting Noodhulp Eemnes

  De Stichting Noodhulp Eemnes kan financiële hulp verlenen aan inwoners van Eemnes, die in acute financiële nood verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op de bestaande wettelijke regelingen. De Stichting Noodhulp Eemnes beoordeelt de aanvragen voor noodhulp en neemt binnen een week of bij zeer urgente zaken binnen 48 uur, een beslissing.

 • Sociaal Wijkteam Eemnes

  Het Sociaal wijkteam Eemnes valt onder het Leefstijlpunt. Ze zijn er voor buurtbewoners die zich zorgen maken over zichzelf of iemand anders en een signaal daarover dicht in de buurt kwijt willen, of hebben een persoonlijke vraag omtrent leefstijl, gezondheid, beweegadvies en/of financiële vraag. Het team van het Leefstijlpunt bestaat uit sociaal werkers (van Versa Welzijn) en wijkverpleegkundigen, budgetcoach, leefstijlcoach, buurtsportcoach.

 • JIMvriendelijk Eemnes

  De eerste professionals uit Eemnes voeren de JIMaanpak uit! Bij de JIMaanpak heeft de jongere een mentor, om hem of haar te ondersteunen bij de vragen, problemen of situatie waar hij of zij in zit. Zo wordt er een beroep gedaan op de Eemnesser samenleving en wordt er laagdrempelige en duurzame ondersteuning georganiseerd.

 • Leefstijlpunt

  Kom langs bij het Leefstijlpunt! Hier kunt u met al uw vragen terecht voor uzelf of omdat u zich zorgen maakt om een ander. Dit kunnen vragen zijn over sport, bewegen en gezonde leefstijl, lokale activiteiten, zingeving of betekenis in uw leven, zorgen over geld, dagelijkse zorg of welzijn, opvoedingsondersteuning en hulp bij het invullen van aanvragen.