Zorg

De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Eemnes doet dat, met uitzondering van jeugdzorg, in samenwerking met Blaricum, Laren, en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Inkomensondersteuning

  Heeft u geen inkomen? Of te weinig om van rond te komen? Dan krijgt u misschien bijstand van de gemeente. We kijken altijd of en hoeveel u kunt werken. Het doel is dat iedereen die kán werken, ook werkt en zo meedoet in de samenleving.

 • Mantelzorg

  Zorgt u als mantelzorger langdurig voor een familielid, buurvrouw of vriend met een beperking of chronische ziekte? En heeft u hier vragen over? Of wilt u een mantelzorgcompliment aanvragen voor een mantelzorger die u in het zonnetje wilt zetten? Kijk dan op de website van Maatschappelijke Zaken HBEL.

 • Jeugdhulp

  Iedereen heeft wel eens kleine of grote vragen over opvoeden en opgroeien. Dan is het fijn om te kunnen overleggen met iemand die verstand van zaken heeft. Eemnes heeft een Jeugd- en Gezinsteam. Bij hen kunt u als ouder, opvoeder, jongere of professional terecht voor al uw vragen, informatie en jeugdhulp. Dit team biedt ondersteuning die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders. Binnen de beschikbare middelen.

 • Subsidies

  Subsidies op het gebied van sport, maatschappelijke dienstverlening, welzijn, cultuur, kunst en amateuristische kunstbeoefening.

 • Maatschappelijke Zaken HBEL

  Eemnes werkt samen met de gemeente Blaricum, Laren en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Meer informatie over zorg en welzijn, en werk en inkomen vindt u op de website maatschappelijkezakenhbel.nl

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein van Eemnes adviseert het college van B&W over het beleid en de uitvoering in het sociale domein (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en Participatiewet.) De leden van de adviesraad zijn (ervarings-)deskundigen op het gebied van het sociaal domein.

 • Discriminatie en ongelijke behandeling

  Bent u ongelijk behandeld of ziet u het om u heen? Wilt u er wat aan doen, maar weet u niet wat? Leg uw ervaring dan voor aan Art.1 Midden Nederland.

 • Vrijwilligerswerk

  In Eemnes zijn veel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen of een beroep te doen op een vrijwilliger. Denk maar aan ondersteuning bij wijk- en buurtcentra, jongerencentra, sportverenigingen, de muziekvereniging, scholen en vrijwillige thuishulpprojecten.

 • Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL

  Inwoners van Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes kunnen bij het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL terecht met alle vragen over zorg, welzijn, werk en inkomen.

 • Stichting Noodhulp Eemnes

  De Stichting Noodhulp Eemnes kan financiële hulp verlenen aan inwoners van Eemnes, die in acute financiële nood verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op de bestaande wettelijke regelingen. De Stichting Noodhulp Eemnes beoordeelt de aanvragen voor noodhulp en neemt binnen een week of bij zeer urgente zaken binnen 48 uur, een beslissing.

 • Sociaal Wijkteam Eemnes

  Krijgt u steeds meer moeite met dagelijkse dingen zoals het huishouden doen, traplopen of fietsen? Bent u eenzaam of zit u niet zo lekker in uw vel? Het Sociaal Wijkteam Eemnes is er voor vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt. Maar ook wanneer u zich zorgen maakt over een ander. Samen met bewoners kijken wij hoe problemen opgelost kunnen worden en of familie, vrienden of buren hierbij kunnen helpen.