Inkomensondersteuning

Heeft u geen inkomen? Of te weinig om van rond te komen? Dan krijgt u misschien bijstand van de gemeente. We kijken altijd of en hoeveel u kunt werken. Het doel is dat iedereen die kán werken, ook werkt en zo meedoet in de samenleving.

Samenwerking HBEL

Eemnes werkt samen met de gemeente Blaricum, Laren en Huizen, binnen de afdeling Maatschappelijke Zaken HBEL. Meer informatie over inkomensondersteuning vindt u op de website maatschappelijkezakenhbel.nl

Vragen

Heeft u vragen? U kunt terecht bij het Advies- en informatiepunt sociaal domein HBEL